• ปริญญาตรี: Engineering / Mechanical Engineering
 • สำรวจ สรรหา และกำหนดพื้นที่ เพื่อขยายสาขา
 • ติดตามพัฒนายอดขายของ FIT Auto

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการเขตห้างสรรพสินค้า
 • ผู้ช่วยผู้จัดการเขตฝ่ายขาย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการเขตดูแล PC

16-Mar-18

THB20k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • วางระบบงานหน้าร้าน
 • มีความรู้ด้านงานบริหารงานหน้าร้าน และการบริหารคน
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

14-Mar-18

THB20k - 35k /month

Applied
 • Lead regional Field Marketing team
 • More than 10 years work experience in FMCG
 • Strong analytical and presentation skills

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 5-10 ปี
 • ประจำเขตการขายต่างๆ (เขตขอนแก่น ด่วน!)

14-Mar-18

 

Applied
 • Area Manager
 • ผู้จัดการเขต
 • Sales

13-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 5 ปี
 • กำกับดูแลงานทีมงานขายทั้งหน่วยรถเงินสดและทีมเครดิต
 • ในเขตภาคตะวันออก

13-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาโท: Business Administration
 • รักษาระดับส่วนแบ่งการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Min. 5 yrs Sales Experience in Logistics/Freight
 • Very good command of English, can work at Bangplee
 • Owns car and driving's license

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในตลาดต่างประเทศ
 • งานกลยุทธ์การตลาด (4P) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพตลาด
 • งานวางแผนและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าต่างประเทศ

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.