• บริหารสาขา มากกว่า 1 สาขา (Operation Management)
 • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บริหารการบริการตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

14-Aug-20

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้น และไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
 • มีความรู้ความสามารถ ด้านบริหารร้านอาหารญี่ปุ่น
 • อดทนต่อแรงกดดันได้ดี

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • HR District Manager
 • HR District
 • ผู้จัดการเขตฝ่ายทรัพยากรบุคคล

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Proven food and beverage management experience
 • Strong communication in English is a must
 • Culinary school diploma or degree in food service

13-Aug-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • Area Manager & Restaurant Manager
 • Area Manager Restaurant & Food
 • Japanese Restaurant

12-Aug-20

THB30k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • makeup
 • เบิกเครื่องสำอางใช้ฟรี
 • Cosmetic

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายของสาขาที่อยู่ในความดูแล
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 3 - 5ปี
 • ติดตามวิเคราะห์ยอดขายอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ดูแล

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญา ทุกสาขา
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้บ้าง
 • ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการทำงานของทีมขาย

10-Aug-20

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารจัดการและประสานงานกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำและทำงานโดยตรงกับ OM และ GM
 • วางแผนการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

06-Aug-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการเขต
 • สถานีน้ำมัน
 • การขาย

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied