• สามารถวางแผนกลยุทธ์การขาย และ การบริหารงานสาขาได้
 • ผ่านประสบการณ์กับห้างค้าปลีกอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานดีเยี่ยม

33 mins ago

 

Applied
 • เจรจา และจัดทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
 • จัดทำรายงานการขายก๊าซธรรมชาติรายเดือน
 • จัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบการซื้อก๊าซธรรมชาติ SAP

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการเขต (Area Manager) ดูแลฝ่ายขาย
 • ดูแลพื้นที่เขตภาคอีสาน 5-7 จังหวัด/หนึ่งคน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jun-18

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายของสาขาที่อยู่ในความดูแล
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 3 - 5ปี
 • ติดตามวิเคราะห์ยอดขายอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ดูแล

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Sales Executive (Ultrasound), Medical Equipment
 • medical technology, clinical application sales
 • clinical application specialist, Medical Devices

14-Jun-18

THB70k - 120k /month

Applied
 • ประสบการณ์ตรงในตำแหน่ง GM ห้างค้าปลีก
 • ผ่านการบริหารงานห้างค้าปลีกมา 10 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการบริหารการขาย, ทีมงาน, สต๊อกสินค้า, คลัง

13-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลเขตการขาย และเพิ่มยอดขาย
 • ปริญญาตรี วทบ.(เกษตรศาสตร์) หรือ วทบ.(ประมง)
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปี

13-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in accounting, finance,Eco
 • 3 years of marketing /credit analysis experience
 • Exhibit a high level of self-motivation

12-Jun-18

 

Applied