• บริหาร ควบคุม Perfromance สาขาที่รับผิดชอบ
 • ให้คำแนะนำ,ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารงานสาขา
 • ตรวจสอบการบริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Area Manager Eastern
 • 3 years in Drug Store chain
 • 40k up

23-Aug-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาการตลาด
 • มีพื้นฐานด้านการตลาด / ประชาสัมพันธ์ / โฆษณา

23-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี : Engineering / Economics
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้กับภาคอุตสาหกรรม
 • ปริญญาโท: MBA / Marketing / Economics

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี : Engineering / Economics
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ขยายฐานตลาดบัตรอิเลคทรอนิกส์
 • ปริญญาโท: MBA / Marketing / Economics

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี : Accounting / Finance, Business
 • วิเคราะราคาน้ำมัน, วิเคราะห์ผลกระทบของราคาน้ำมัน
 • ปริญญาโท : Accounting / Finance / Business

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาดค้าปลีก, การขาย
 • บริหารยอดขายของร้าน
 • บริหารการวางแผนการตลาด

22-Aug-17

 

Applied
 • ผู้จัดการเขต
 • ร้านค้าปลีก
 • ผู้จัดการเขต(ธุรกิจค้าปลีก)เขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Sale functions + management
 • Interested in Retail Fashion and eager to learn
 • Able to work at shop with flexible hours

19-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.