• สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/IT
  • มีความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
  • ASP.NET, PHP, HTML, JavaScript, CSS, Json

12-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?