• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP, MySql Database, HTML
 • มีความรู้พร้อมพัฒนาเว็บแบบ Responsive, Mobile Site

16 hours ago

 

Applied
 • Software, Web, FinTech, AI Lab are our expertise!
 • Modern software development with new Agile process
 • Near BTS/MRT. Learning. Very good and fair salary!

17-Feb-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/IT
 • Web Application
 • ASP.NET, PHP, HTML, JavaScript, CSS, Json

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีทัษะด้านภาษา PHP, LARAVEL, REACT และ ANGULAR
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

14-Feb-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Software, Web, FinTech, AI Lab are our expertise!
 • Modern software development with new Agile process
 • Near BTS/MRT. Learning. Very good and fair salary!

14-Feb-20

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Software, Web, FinTech, AI Lab are our expertise!
 • Modern software development with new Agile process
 • Near BTS/MRT. Learning. Very good and fair salary!

13-Feb-20

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied