• ดูแลเรื่องการลงข้อมูลในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
  • ดูแลระบบฐานข้อมูล Website ทั้งหมดของบริษัท
  • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
  • More 2 years’ experience related social media
  • To validate feasibility of implementing coding

05-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?