• เขียน HTML, CSS, Bootstrap ได้
 • ใช้โปรแกรมตัดต่อภาพได้เป็นอย่างดี
 • เขียน JavaScript / jQuery ได้ มีความเข้าใจ UX/UI

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelors degree in Computer Science ,MIS ,IT
 • HTML,HTML5,CSS,CSS3,SCSS,SASS,PHP,JQuery,JavaScrip
 • Experience to use interface design tools

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year of WordPress specialist experience
 • Knowledge in of front-end technologies, HTML5, CSS
 • Experience in responsive design

29-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3-5 ปี ในการออกแบบพัฒนาและดูแล Website และงานผลิตส
 • Wordpress, HTML, Photoshop, Illustator, Animate

29-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Fun Working Environment
 • Great Benefits Package
 • True Digital Park - Full access

29-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?