• จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน สวัสดิการต่างๆ
 • มีการประเมินประจำปีเพื่อให้โบนัสและความก้าวหน้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า

22 hours ago

 

Applied
 • QC line ควบคุมคุณภาพและวางแผนการผลิต
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหาร

22-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานจัดซื้อมาก่อน

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ตรวจรับสินค้า จัดสินค้า เพื่อการจัดส่งต่อไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นตามกฏหมาย

22-Jan-18

 

Applied
 • จัดเก็บ/เรียงสินค้า/ดูแลคลังสินค้าให้อยู่สภาพสะอาด
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ใช้โปรแกรม ERP Accpac / Navision

22-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • เบิกจ่ายสินค้าในคลังให้กับทีม Sales

22-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • พนักงานคลังสินค้า
 • ดูแลคลังสินค้า จัดเตรียมสินค้าให้รถขนส่ง

22-Jan-18

 

Applied
 • คลังสินค้าโลตัส จัดเก็บสินค้า,เช็คสินค้า เข้า-ออก
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง, มีความขยัน, อดทน
 • สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้
 • เป็นคลังสินค้า, บริการจัดส่งสินค้าขนมเลย์

22-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจนับรับ/จ่ายวัตถุดิบ
 • ตรวจรับจำนวนวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า
 • มีประสบการด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

21-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า
 • มีความละเอียด รอบคอบ

21-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • ร่างกายแข็งแรง อดทน
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน

19-Jan-18

 

Applied
 • warehouse officer
 • Lab
 • ขนส่ง

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจรับสินค้า ระสานงานระหว่างจัดซื้อ บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานระหว่างจัดซื้อ บัญชี ฝ่ายผลิต

18-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเบิกจ่ายวัสดุ,ทำ Stock Card
 • ไม่มีโรคประจำตัว,ไม่แพ้ฝุ่นละออง

18-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

18-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดีมีทัศนคติเชิงบวก
 • จัดเรียงสินค้า ขนย้ายสินค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจรับ เเละเช็คสินค้า เข้า
 • ควบคุมการรับสินค้า จัดเก็บ จ่ายสินค้า
 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • เปิดใบขอสั่งซื้อภายใน
 • จัดเก็บเอกสารใบขอสั่งซื็อประจำวัน
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

18-Jan-18

THB10k - 13k /month

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน
 • ซื่อสัตย์

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถใช้งาน MS Office ได้

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรอบคอบ

17-Jan-18

 

Applied
 • ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • ดูแลการรับเข้าและส่งออกในคลังสินค้า
 • การดูแลความถูกต้องของสินค้าในคลังสินค้า

17-Jan-18

 

Applied
 • Male/Female. Age between 23-30 years old.
 • Good communication, correspondence e-mail.
 • Working at T. Borwin, A. Sriracha, Chonburi.

17-Jan-18

 

Applied
 • ร่างกายแข็งแรง สามารถทำงานในห้องเย็นได้
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • ประสานงานและสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได้เป็นอย่างดี

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.