• ชาย อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวชขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย ,หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ความสามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถจัดเก็บเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ได้

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุระหว่าง 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ปวส.

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ยก เคลื่อนย้าย จัดส่งสินค้า

16 hours ago

 

Applied
 • ถ้าใช้ระบบ SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลเอกสาร เกี่ยวกับงานคลังสินค้า
 • ตรวจรับสินค้า

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Daily logistic operation
 • Knowledge of Supply chain management
 • Bachelor’s degree Logistic Business Administration

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • รู้ระบบการทำงานของคลังสินค้าแบบ FIFO
 • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขนย้ายสินค้า ติดรถส่งสินค้า
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ม.6
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเรียง นับ ห่อและมัดสินค้า
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • ยกสินค้าให้กับลูกค้าที่มารับบริการ
 • รับ- จ่าย สินค้าเข้า-ออก ภายในคลังสินค้า

21-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลการเบิก จ่าย สต๊อกอะไหล่ ในโรงงาน
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์เด้านสโตร์อะไหล่

21-Aug-17

 

Applied
 • รับสินค้าเข้าโกดังทั้งสนญ.และสาขา
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในโกดัง
 • มีประสบการณ์ด้านรับ-จ่ายสินค้าจะได้รับการพิจารณา

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย, อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร 2 ปีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • หากมีประสบการณ์ด้านสต๊อกมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • จัดเก็บ/ เรียงสินค้า/ ดูแลคลังสินค้า
 • รับเฉพาะเพศชายเท่านัั้น
 • ดูแลคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย

18-Aug-17

 

Applied
 • จัดเก็บ/เรียงสินค้า/ดูแลคลังสินค้า
 • ชาย อายุ 20 ถึง 35 ปี
 • เช็คสต็อกสินค้า

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

18-Aug-17

 

Applied
 • จัดเรียง,ควบคุม,ดูแล สต็อกสินค้า
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีใบขับขี่รถ 6 ล้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าด้านเอกสารธุรการคลังสินค้า

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Logistic & English Resume
 • Gender : only Male 27+ years.
 • Experience at least 3 years in Export / Import

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ทุกเพศ อายุ 24 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

17-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 18-25 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป
 • เช็คสต๊อกสินค้า

17-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลและควบคุมสินค้าเข้า-ออกจากคลัง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลสต๊อกสินค้า/เบิกจ่ายสินค้าตามใบสั่ง
 • ตรวจรับ จัดเรียงสินค้าภายในคลัง
 • ประสานงานการจัดส่ง

17-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้า
 • บันทึกรายการเข้าออกของสินค้า
 • จ่ายสินค้าให้แผนกจัดส่งเพื่อทำการส่งลูกค้า

17-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลงานในคลังสินค้า และขับรถโฟคลิฟท์
 • อายุ 20-35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ

17-Aug-17

 

Applied
 • ปวช.ปวส.ด้านบัญชี/การเงิน
 • ทักษะทางการทำคำนวณ/ติดตามทวงถามหนี้
 • การตรวจสอบทางบัญชีและการเงิน

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดสินค้า ขึ้นรถขนส่งจัดตามสต็อค
 • มีบุคลิกที่ดี แต่งกายตามกฏระเบียบ
 • มีความอดสูง ขยันขันแข็ง

17-Aug-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ควบคุมดูแลสต็อค)
 • เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ประกันสุขภาพ-ประกันชีวิต
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี การบัญชี หลักสูตร 4 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม SAP

16-Aug-17

 

Applied
 • Export / Import / Logistic
 • Multinational, International Logistics company
 • procurement, inventory, warehouse

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ไม่ระบุ
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • รับผิดชอบงานคลังสินค้าพวกสำเร็จรูป

16-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวช.ขี้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • จัดสต็อกสินค้า ตรวจนับสินค้า จัดสินค้าตามใบสั่ง

16-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
 • จัด-ยกสินค้าในโกดัง

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ในการทำสต็อคสินค้าและจัดระเบียบคลังสินค้า

16-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการรับเข้า และจ่ายออกสินค้า
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การจัดการ, โลจิสติกส์
 • เช็คสต็อกสินค้า

15-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ดูแลสต็อกสำเร็จรูป
 • ประสบการณ์ทำงานคลังสินค้าธุรการ

15-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการตรวจรับวัตถุดิบ
 • ยกขนย้ายวัตถุดิบ จัดเรียงวัตถุดิบ
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 20 - 30
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

15-Aug-17

 

Applied
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • หากมีประสบการณ์ด้านสต๊อกมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

 

Applied
 • เตรียมอุปกรณ์และเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • ตรวจเช็คสินค้า รับ – ส่งอุปกรณ์และเครื่องดื่ม
 • ดูแลระบบจัดเก็บสินค้าที่สโตร์

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • มีประสบการณ์ขับรถฟอร์คลิฟท์มาก่อน
 • ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.