• ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ
 • จัดเตรียมเพื่อขนส่ง
 • จัดหาสินค้า ติดต่อซับพลายเออร์ เปรียบเทียบราคา

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพจนถึงปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ มีทีมงานสอนงานให้
 • มีความรับผิดขอบสูง,สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานได้

11 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้า
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความขยัน และระเอียดรอบคอบสูง

26-May-20

 

Applied
 • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 1 ปี ด้านงานคลังสินค้า
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

25-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิ ม.3 ทุกสาขาขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานในคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

22-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการจัดเก็บรักษา ขนส่ง

22-May-20

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลจัดเก็บและ เบิกสินค้า
 • รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆของทางแผนก
 • มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต

21-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6 หรือ ปวช. , ปวส ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน

21-May-20

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ถึง ปวส.
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6
 • มีพาหนะในการเดินทาง
 • ขับรถออกนับ Stock ต่างจังหวัดตามที่มอบหมาย

21-May-20

 

Applied
 • จบระดับ ปวส. สาขา การจัดการ, คอมพิวเตอร์, อื่นๆ
 • คลังสินค้า คลังชิ้นส่วน คลังอะไหล่
 • ดูแลข้อมูลสินค้าสำเร็จรูป

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 - 5 ปี
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

21-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนรด.และ ไม่เคยติดคดี

21-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้

21-May-20

 

Applied
 • นับสต๊อก เช็คสต๊อกสินค้า และเขียน stock card
 • จัดส่งสินค้าตามตารางเวลา
 • ตรวจนับ รับสินค้าเข้า และจัดเก็บเข้าโลเคชั่น

20-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • จัดทำข้อมูลสต๊อกสินค้า
 • ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า

11-May-20

 

Applied