• มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารคลังสินค้า
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจคลังสินค้า
 • มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า

3 hours ago

 

Applied
 • พัสดุและคลังสินค้างานธุรการ ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ระบบการวางสินค้าและควบคุม
 • ระบบ Stock และการเบิกจ่าย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse/Logistic business
 • Very good English
 • Sales skills, good interpersonal skill

3 hours ago

 

Applied
 • warehouse
 • logistic
 • supply chain

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields.
 • Minimum 5 years experience in warehouse operation.
 • Good command of spoken and written English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor or higher in any related fields
 • 8 years experience in warehouse operation
 • Good command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years in a warehouse management
 • Good English skills
 • Must be at least 50+ people in operation

12 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 5 years experienced in a Warehouse Manage
 • Good command of English, both of written and spoke

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of MRP is an asset
 • Experienced of AEO, CTPAT
 • At least 5 years experiences in production or MFG

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse&Logistic management
 • 5 years in warehouse, supply chain, logistic
 • Able to work in upcountry

13 hours ago

 

Applied
 • Achieve warehouse operational objectives
 • locate and secure warehouse
 • manage and operate warehouse staff

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • Female only, Age not over 35 years old
 • 3 yrs+ in logistic/ warehouse management
 • Good command of English/ ISO/TS16949

22-Sep-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 5 years experienced in a Warehouse Manage
 • Good command of English, both of written and spoke

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 6 years experienced in a Warehouse
 • Management, Transport, Engineering, Logistics

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • warehouse, storage,
 • chemical, latex,rubber, raw material
 • Good Command In English

22-Sep-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • In-depth knowledge of warehouse management
 • materials supply work flow, FIFO discipline
 • materials storage, space utilization

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5-8 years’ experience in logistics
 • Experienced in “Warehouse Management System (WMS)”
 • Bachelor or Master Degree in any field.

22-Sep-17

 

Applied
 • Experience in Pick, Pack, Ship with WMS
 • Knowledge in Lean Six Sigma/ Kaizen programs
 • Good command of English

22-Sep-17

 

Applied
 • Warehouse Management
 • Logistics, Transport Management
 • Freight Forwarder, Transportation

22-Sep-17

 

Applied
 • Manage all inbound to outbound logistics
 • Mange warehouse several sites
 • 10 years of experience in Warehouse and Operation

22-Sep-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Over 38 years old
 • Strong command of English
 • Experience in warehouse management WMS

22-Sep-17

 

Applied
 • 8 years’ experience in Supply Chain Application
 • Excellent project management skills
 • Knowledge of "Manhattan" is an advantage

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 10 years of Warehouse Management
 • Strong Command in English
 • Work in Prachinburi

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Supply Chain
 • Minimum 10years experience in Warehouse
 • At least 5 Years in Management Level

22-Sep-17

 

Applied
 • Experience in People and Warehouse Management
 • Strong Experience in Large Warehouse Operations
 • Excellence in communication both Thai and English

21-Sep-17

 

Applied
 • Male / Female,age 30- 40 years old.
 • At least 10 years working experience in warehous
 • Plan, organize,and coordinate warehouse activities

21-Sep-17

 

Applied
 • B. Degree in Material Planning or Logistics manage
 • Minof 8-10 years of experience in Material Control
 • Fluently command in English

21-Sep-17

 

Applied
 • คลังสินค้าอาหาร หรือวัตถุดิบอาหาร
 • บริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าให้มีความเรียบร้อย
 • มีความเป็นผู้นำสูง

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor degree any field
 • 3-5 years exp. in Warehouse/Planning/Purchasing
 • Able to communicate in English

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Logistics Management
 • Knowledge about 5S, Kaizen, Safety, ISO and KPI
 • ODBC query is an advantage

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or equivalent in with Logistic
 • Very good command in English
 • Strong knowledge in distribution

21-Sep-17

 

Applied
 • Have a knowledge of logistic
 • 5 - 10 years working experience in Warehouse
 • Improve Productivity,Quality, Storage efficiency

21-Sep-17

 

Applied
 • Male or female, age between 30 and 40 years
 • Bachelor or Master’s degree in Logistics
 • 5 years’ experience in the heavy vehicle

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Aged more than 38 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in related fields
 • At least 5years experienced in management

20-Sep-17

 

Applied
 • Bangkadi Industrial Park
 • Bachelor degree in related field
 • experience 7 years up

20-Sep-17

 

Applied
 • Strong Warehouse management system
 • Min. of 8 year exp. in Warehouse management / SCM
 • Fluent English, good PC knowledge, SAP

20-Sep-17

 

Applied
 • Design, maintain, & improve existing DW&DM
 • Design & maintain performant ETL pipelines
 • Work with Dev. to deliver performant applications

20-Sep-17

 

Applied
 • Wearhouse operation with customer relation
 • Retail experience is preferred
 • Good career oppurtunity within the company

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • warehouse manager
 • Logistic
 • Supply Chain

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Stock allocation วางแผนจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมขาย
 • Purchasing วางแผนจัดซื้อสินค้าให้มีพร้อมขาย
 • Warehouse Management จัดการบริหารคลังสินค้า

19-Sep-17

THB30k - 35k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • At least 10 years of working experience
 • Having good working attitude

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage all functions and operations in warehouse
 • Manage transportation operations
 • 10 years warehouse experience in retail business

19-Sep-17

 

Applied
 • Warehouse management and improvement
 • Strategic material planning & scheduling strategy
 • Effective receiving, warehousing & distribution

17-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Establish and monitor warehouse & distribution
 • Monitor the daily preparation of goods
 • Utilize and optimize warehouse storage space

16-Sep-17

 

Applied
 • high leadership
 • having background in FMCG
 • able to communicate in English

09-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.