• วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ควบคุมงานฝ่ายผลิต
 • บริหารทีมงานกการผลิตได้เป็นอย่างดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส - ปริญญาตรี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเดินทางไป-กลับ เองได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำโอทีได้
 • ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและสายตา

3 hours ago

 

Applied
 • สามารถเดินทางไป-กลับ เองได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำโอทีได้
 • ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและสายตา

3 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • สามารถอ่นออก เขียนได้ และการสื่อสารได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์งาน 3 ปี
 • มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาที่3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรและฉีดขึ้นรูป
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบISO และ 5ส.

3 hours ago

 

Applied
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 • สามารถใช้งาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้หลากหลาย
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาที่3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบตัดแต่งชิ้นส่วนยานยนต์
 • สามารถอ่านออก เขีนยนได้ และสื่อสารได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาที่3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งาน QC
 • อ่านออก เขีนยนได้ และสื่อสารได้ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in Quality Assurance field
 • Bachelor degree in Engineering,Science,equivalent
 • Good command in English, MS office

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เบี้ยขยันรายเดือน 550, 650, 850 บาท
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงปีใหม่

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เบี้ยขยันรายเดือน 550, 650, 850 บาท
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงปีใหม่

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years. experience with Hard Disk Drive
 • Bachelor degree or above in Engineering
 • Science related field.

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • A good command of English is required
 • Experience: 3 years

21-Jun-18

 

Applied
 • Sustaining and improve machine utilization
 • Generate necessary documents related machine
 • Bachelor/ Master Degree in Mechanical, Electrical

21-Jun-18

 

Applied
 • Age not over 45 years
 • Experience : 5 years or more
 • Knowledge of ISO,5S etc

21-Jun-18

 

Applied
 • Age not over 45 years
 • Experience : 5 years or more
 • Knowledge of CNC Milling (Makino etc...)

21-Jun-18

THB13k - 25k /month

Applied
 • B.E. of ME, IE, EE or higher in Engineering field
 • 10 Years up, and preferable at least 3 years in HD
 • Product engineering

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • SPC, DOE, FMEA, six sigma
 • Experience: 0-6 years.

21-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related
 • Knowledge of Microsoft Office
 • Ability to do internet and other types of searches

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in BA
 • Knowledge of Import & Export regulation
 • 2-3 years working experience in Logistics

21-Jun-18

 

Applied
 • Experience:1-2 years’
 • Bachelor degree in engineering / science field.
 • Fluency in speaking and writhing English

21-Jun-18

 

Applied
 • Required :BE or BS in Electronics Engineer
 • 7 years experience in production management
 • Strong leadership skill and problem solving

21-Jun-18

 

Applied
 • Experience: 1-5 years.
 • Bachelor’s Degree in any Engineering
 • Leader to process improvement

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 6-10 years’ experience being a leader of project
 • Bachelor’s Degree in related fields or Master’s
 • Work and play the role of leader

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s in engineering
 • Mechanical, Mechatronics, Electronics, Electrical
 • 10 years of experiences 5 years in managerial

21-Jun-18

 

Applied
 • Experience: Minimum 4 years
 • Bachelor's degree
 • Microsoft SharePoint, C#.NET, VB and SQL.

21-Jun-18

 

Applied
 • Master Degree (or equivalent) in Engineering
 • Preferable Computer Science, Microelectronics
 • Experience: 2 years up.

21-Jun-18

 

Applied
 • B.E or related field.
 • Experience in HDD field preferred
 • Good communication in English

21-Jun-18

 

Applied
 • Certificate or Diploma any field.
 • Knowledge in Tool Making and Tool Design
 • Must be a good Team worker

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 3 years work experience with Coordinate
 • AutoCad, ProE, Graphic server, 2D & 3D

21-Jun-18

 

Applied
 • Experience: 1-5 years.
 • Bachelor/Master Degree in Mechanical Engineering.
 • 2D, 3D AutoCAD, Solid Work

21-Jun-18

 

Applied
 • Experience: 3 years (minimum)
 • Bachelor/ Master Degree in Technical Field
 • ME, EE, Electronic, Instrument, Computer

21-Jun-18

 

Applied
 • Mechathonics certificated
 • Bachelor / Master degree of mechanical
 • Experience: 5 years

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any engineering
 • high precision tooling, maintenance,equipment
 • 8 years of related experience

21-Jun-18

 

Applied
 • Experience: 0 - 5 years. Cleanroom Technology
 • Major in Mechanical / Electrical.
 • Bachelor degree or higher in Engineering

21-Jun-18

 

Applied
 • Degree in engineering, Mechanical, Electrical
 • 3 years of related experience
 • Can working night shift

21-Jun-18

 

Applied
 • 5 years’ experience in HR management
 • 10 years’ experience in all aspect HRM and ER.
 • Bachelor’s Degree or higher in HR Management

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher indirect Engineering
 • Master degree in Industrial Engineering or MBA
 • 2-5 years experience in Electronic industries

21-Jun-18

 

Applied
 • 3-4 years’ experience in fixed asset controlling
 • Bachelor' degree in Accounting or Finance.
 • Create and monitor a system of controls

21-Jun-18

 

Applied