• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ ได้
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

9 hours ago

 

Applied
 • โปรโมทเป็นผู้จัดการร้านภายใน 2 ปี
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

15 hours ago

 

Applied
 • โปรโมทเป็นผู้จัดการร้านภายใน 2 ปี
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

15 hours ago

 

Applied
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถโฟล์คลิฟท์และ Power Pallet
 • ใช้คอมพิวเตอร์ ได้
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบสูง

15 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ Call Center/ Customer Service 1 ปี
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

22 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า, งานระบบก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า, งานระบบก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า, งานระบบก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน และ มีความเป็นผู้นำ
 • เป็นผู้มีทักษะ ในการพูด เจรจา
 • การศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป เอก เครื่องกล

22 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

22 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • ใช้ Program BIM, Revit or Autocad 3D
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. เอก เครื่องกล / สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • ใช้ Program BIM, Revit or Autocad 3D
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. เอก เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปวช. - ปวส. บริหารธุรกิจ
 • มีความขยัน อดทน และ มีความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

22 hours ago

 

Applied
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ตรวจสอบพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การจัดทำและส่งเอกสารรายงานจปว,รายงานประชุมคปอ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Logistics
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้ในระบบจัดทำเอกสาร และการจัดการคลังสินค้า

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักบริการ

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักบริการ

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.ขึ้นไป
 • ดัดร้อนความร้อน
 • เชื่อมงานอะคริลิค

13-Dec-18

 

Applied
 • เขียนแบบและควบคุมเครื่องจักร
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้ด้านการเขียนแบบ

13-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตร์
 • คะแนน Toeic ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการจัดอบรม

12-Dec-18

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

12-Dec-18

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการออกแบบรถบรรทุก

12-Dec-18

 

Applied
 • งานบัญชีด้านเจ้าหนี้, ลูกหนี้
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี, การเงิน อย่างน้อย 2 ปี

12-Dec-18

 

Applied
 • Productivity improvement and control operation
 • Design and develop production process & equipment
 • Mechanical/ Production/ Industrial Engineer

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance/Accounting
 • Strong financial modeling
 • Proficiency in spoken and written English

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีในการทำดูแลต้นทุนสินค้า
 • สามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารได้ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • New graduates are Welcome
 • 0- 3 years’ experience in Food Industry
 • Good Command of English

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor degree
 • New Graduates are welcome
 • 1 year experience in Manufacturing field

10-Dec-18

 

Applied
 • Plans and implements system
 • Bachelor's degree; at least 5 years of experience
 • Monitoring and maintain servers hardware

06-Dec-18

 

Applied
 • Handling recruitment function
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource
 • At least 7 years experiences in recruitment

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree and at least 6 - 7 years
 • Experience Oracle E-business Suite R12 application
 • Familiarity with general business functions

06-Dec-18

 

Applied
 • Implement all safety, health and environment
 • Bachelor's degree in Occupational Health
 • Experience: 1-3 years

05-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Skill Required: English language
 • Experience: 3-8 years

05-Dec-18

 

Applied
 • Responsible manufacturing cost planning/control
 • High proficiency in operating spreadsheet
 • 7 years up with Cost Accounting /Auditing

30-Nov-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Occupational Health & Safety
 • Good command of English
 • Experience: 1-3 years.

29-Nov-18

 

Applied