• บริหารทรัพยากรบุคคล
  • สวัสดิการพนักงาน
  • ธุรกิจเช่าซื้อจักรยานยนต์และสินเชื่อด้านอื่นๆ

17-Oct-19

 

Applied
  • VP-Human Resources
  • Lead, Develop and Execute HR Strategy
  • Change Management

16-Oct-19

Above THB160k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?