• ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น

11 hours ago

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

10-Dec-18

 

Applied
 • Knowledge and experience in C, C#
 • Responsible for support and maintenance
 • Have knowledge about HTML, XML

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 0-3 years’ in software development
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Web application, Programming Java,C#,.Net,PHP,VB,

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in IT or any related field
 • 1 year of experience as a Programmer
 • Person who make steady effort everyday

03-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?