• จัดทำข้อมูลและรายงานธุรกิจประกันภัยรถยนต์
  • จัดทำรายงานที่ต้องนำส่งตามข้อบังคับของ คปภ.
  • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์และวางแผนในธุรกิจประกันภัย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Condo management
  • Good English
  • CondominiumJuristic person

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
  • 5 years of experience in banking
  • Knowledge in Treasury products
  • Good command of English

06-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?