• วางแผนและควบคุมการบริหารเงินของบริษัท
 • นำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจัดทำ cash flow
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย

5 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Master's degree in finance or accounting
 • 5+ years of related experience in equity money
 • Good command of English

07-Dec-18

 

Applied
 • Master's degree in finance or accounting
 • 5+ years of related experience in equity money
 • Good command of English

07-Dec-18

 

Applied
 • 5 years of experience in banking
 • Knowledge in Treasury products
 • Good command of English

06-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?