• ปริญญาตรี หรือ โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญช
 • ประสบการณ์การด้าน Corporate Finance &Treasury 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • มีประสบการณ์ในการสร้างแพทเทิร์น 1 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานด้านแพทเทิร์น แกะแพทเทิร์น

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • การทำงานด้านงานตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • ด้านธุรกิจก่อสร้าง หรืออุตสาหกรรมการผลิต(โรงงาน)

06-Aug-20

 

Applied
 • Thai Valuers Association
 • Valuer from Real Estate
 • Thai certified Valuer

06-Aug-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีในสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์หรือที่เกี่ยวข้อง 1 - 2 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

06-Aug-20

 

Applied
 • SharePoint
 • network systems
 • Application

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิทย์ฯคอม/IT หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านไอที 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีประกาศนียบัตร MCSD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • 0-2 years experience in field of logistics
 • Good command of both written and spoken English

04-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เคยทำงานด้านบริหารคุณภาพ ISO 9001 & BRC
 • การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ หรือระดับดี

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Logistics Field
 • Communication skill
 • Good command in English

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำความสะอาด และซักรีด
 • เตรียม และทำอาหาร
 • ทำอาหารได้, นอนบ้านได้

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีศีล 5 อย่างมั่นคง
 • เป็นนักมวยอาชีพ หรือสมัครเล่น
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาพนักงานตามตำแหน่งงานที่เปิดรับในองค์กร
 • ร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

03-Aug-20

 

Applied
 • ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี, การจัดการอุตสาหกรรม
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สุขุม รอบคอบ

03-Aug-20

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย / จป.วิชาชีพ
 • ISO14001, OHSAS18001

03-Aug-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์ในงานขายต่างประเทศ
 • ความคล่องแคล่วและคล่องตัวสูง ในการทำงาน

03-Aug-20

 

Applied
 • ชอบพูดคุยกับผู้คน สร้างบรรยากาศที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นระบบ
 • มีความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิต

01-Aug-20

 

Applied
 • ประสานงานต่างประเทศ
 • ป.ตรี-ป.โท สาขาอังกฤษธุรกิจ ,ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

30-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ หรือความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001 / JCI
 • มีความรู้ด้าน 3PL และ Supply Chain and Logistics

30-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานขนส่งอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

30-Jul-20

 

Applied