• ชายไทย อายุ 25-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ประสบการณ์การซ่อมบำรุง/ติดตั้งเครื่องจักร 2-5 ปี
 • เขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้ (PLC, Sketchup)

6 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Identify and execute MK digital strategy
 • Capture market in all channels and strengthen MK
 • Analyze customer purchasing behavior

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม 5-7 ปี
 • มีประสบการณ์บริหาร การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

22-Sep-18

 

Applied
 • เคยผ่านงานจัดซื้อโรงงานมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

21-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาปิโตรเคมี, เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงาน QA
 • Knowledge in QC tools

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี
 • เคยทำงานด้าน Markerting, Sales, Logistic
 • การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ หรือระดับดี

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานเจ้าของร่วมหรือผู้เช่า
 • รับโทรศัพท์และประสานงาน
 • รับผิดชอบคำติชมและคำถามของเจ้าของร่วม

21-Sep-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ความรู้ภาษาจีนกลาง
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน-การธนาคาร
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน Microsoft Office
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing
 • Good personality and communication skill
 • Able to travel upcountry

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือการตลาดเช่าซื้อรถยนต์
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ พิจารณาสินเชื่อ

21-Sep-18

 

Applied
 • Marketing
 • การตลาด
 • อสังหาริมทรัพย์

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing
 • การตลาด
 • อสังหาริมทรัพย์

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • งานการตลาดประจำโครงการโซนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
 • ปฏิบัติงานด้านการตลาดและการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสัง

21-Sep-18

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD
 • สามารถคำนวณออกแบบงานด้านวิศวกรรมได้

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ขายบ้าน อสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโต
 • Sale, ขายบ้าน
 • ทาวน์โฮม

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนตามตกลงและประสบการณ์
 • สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าได้
 • โบนัสประจำปี และค่าทำงานล่วงเวลา

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนตามตกลงและประสบการณ์
 • สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าได้
 • โบนัสประจำปี และค่าทำงานล่วงเวลา

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: เฝ้าไร่ หนองคาย

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: หนองกี่ บุรีรัมย์

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: สระบุรี

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: เซกา หนองคาย

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: เชียงใหม่

21-Sep-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • พนักงานจัดส่ง
 • location: พะเนา นครราชสีมา

21-Sep-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • พนักงานจัดส่ง
 • location: ลำพูน

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย หนองกี่ บุรีรัมย์

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย วาปีปทุม นครราชสีมา

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย ร้อยเอ็ด

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย สระบุรี

21-Sep-18

 

Applied
 • เซลล์ Sales จังหวัดจันทบุรี ตราด
 • สินค้าเครื่องดื่มอุปโภค บริโภค
 • รายได้ดี มีคอมมิชชั่น

21-Sep-18

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย เฝ้าไร่ หนองคาย

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย พะเนา นครราชสีมา

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • Location: เชียงใหม่

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย เซกา หนองคาย

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย ลำปาง

21-Sep-18

 

Applied
 • ป.ตรี สาขา วิศวกรรม /เครื่องกล/อุตสาหกรรม
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001:2015
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงงานไม่น้อย 3 ปีขึ้นไป

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บและการควบคุมเอกสาร
 • มีความรู้เรืองระบบ ISO 9001:2015

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้่อ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: ชื่นชม มหาสารคาม

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: ชัยภูมิ

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: จอหอ นครราชสีมา

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค

21-Sep-18

 

Applied