• มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน จป. ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

9 hours ago

 

Applied
 • พนักงานขาย เสนอขายและวางสินค้า ติดป้ายให้ฐานลูกค้า
 • ประจำพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ หลายพื้นที่
 • การันตีรายได้เริ่มต้น 40,000 - 50,000 บาท

19 hours ago

THB30k - 55k /month

Applied
 • มีประสบการขายกระเบื้องสุขภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับสัมครประจำสาขาต่างๆทั่วประเทศ
 • มีรายได้+ค่าคอมมิชชั่น

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนตามตกลงและประสบการณ์
 • สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าได้
 • โบนัสประจำปี และค่าทำงานล่วงเวลา

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • A Background in Quality Assurance.
 • Good Knowledge of Quality Auditing principles
 • Good command in English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • garment and textile, Lingerie
 • Bachelor degree French speaking Fluent English
 • Development

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน web programming
 • เขียนโปรแกรม
 • trainee, internship

19 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี และมี ภาวะผู้นำ
 • สามารถนำเสนอผลงาน แก่ผู้บริหารได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และมี ภาวะผู้นำ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

19 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป. ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี
 • มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานในสานที่ ที่มีฝุ่นละออง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2+ ปี
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

19 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป (รับ-จ่าย)
 • เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

 

Applied
 • การจัดทำข้อมูล เตรียมเอกสารสำหรับจัดงานส่งลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความตั้งใจ และรักการเรียนรู้

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้าน Support ของงาน IT พื้นฐาน
 • ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการประมง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

19 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา

18-Jun-18

 

Applied
 • จัดทำและควบคุมการตรวจ (Audit) ด้านนิรภัยการบิน
 • ตรวจสอบนิรภัยทั้งการตรวจสอบจากภายในและภายนอก
 • ประสบการทำงานด้านการบริหารนิรภัยการบินอย่างน้อย 3

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
 • ประสบการทำงานด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

18-Jun-18

 

Applied
 • Male / Female Age 26-32 years
 • Degree in Petrochemicals and Polymer,Food
 • At least 3 years of sales/marketing experiences

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความสามารถด้านงานไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

18-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการบริหารงานป้องกันการสูญเสีย
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาบางนาตราด

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 10-15 years experience in accounting
 • 5-10 years at a managerial level

18-Jun-18

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจกระบวนการทำงาน
 • วิเคราะห์และ feedback
 • ทักษะการสื่อสารที่ดี

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • พิมพ์คล่อง

18-Jun-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสารดี
 • มีประสบการทางด้านงานโทรทัศน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ธุรการและประสานงานวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • จัดทำบ/ช เจ้าหนี้ , รับวางบิล-จ่ายเช็ค , ทำใบปะ

18-Jun-18

 

Applied
 • ธุรการและประสานงานทั่วไป
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สามารถใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ได้

18-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 33 - 42 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี - ป.โท สาขาเครื่องกล
 • ใช้โปรแกรมด้าน FEA ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jun-18

 

Applied
 • garment and textile, Lingerie
 • Bachelor degree
 • Development

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงาน IT อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ PHP

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ชอบพูดคุยกับผู้คน สร้างบรรยากาศที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นระบบ
 • ชอบการเดินทาง

17-Jun-18

THB20k - 30k /month

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช./ปวส
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เป็นบริษัทฯ ที่ปรึกษาฯ
 • บริษัทก่อตั้งมาเกือบ 5 ปี
 • ผู้บริหารที่มีประสบการ์ณที่ปรึกษาฯ มากว่า 29 ปี

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการบริหารค้าปลีก 5 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • ปฏิบัติงานสาขาบางนาตราด

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและควบคุมการตรวจ (Audit) ด้านนิรภัยการบิน
 • ตรวจสอบนิรภัยทั้งการตรวจสอบจากภายในและภายนอก
 • ประสบการทำงานด้านการบริหารนิรภัยการบินอย่างน้อย 3

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • QMR
 • ผู้จัดการฝ่ายด้านคุณภาพ
 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age over 35 years old
 • Bachelor or Master Degree in Accounting.
 • Minimum 10 years of accounting

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Management of office equipment
 • Maintaining enjoyable working environment
 • Handling external or internal communication

15-Jun-18

 

Applied