• ปริญญาตรีสาขาปิโตรเคมี, เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงาน QA
 • Knowledge in QC tools

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบริหารการเร่งรัดติดตาม 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายการติดตามหนี้สิน
 • พิจารณาค่าตอบแทนจากที่เคยรับ+ประสบการณ์+เนื้องาน

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์ในงานขายต่างประเทศ
 • ความคล่องแคล่วและคล่องตัวสูง ในการทำงาน

22 hours ago

 

Applied
 • Designer ในหลากหลายรูปแบบ
 • บริษัทไทย ธุรกิจสากล
 • โอกาสในการเจริญเติบโตไปกับองค์กร

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sale
 • Jewelry
 • Marketing

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Familiar with Marine Cargo Claims and Insurance
 • Exposure to ERP is a must. Experience in SAP back
 • - High level of understanding in Import and Export

22 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Technician Engineer
 • Electronic Electrical
 • Aquaculture

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานช่าง
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานบ้าน

22 hours ago

 

Applied
 • คนสวน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ทำงานบ้าน

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เคยทำงานด้านบริหารคุณภาพ ISO 9001 & BRC
 • การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ หรือระดับดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงาน IT อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ PHP

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล/ประมง
 • สามารถทำงานในพื้นที่ ที่กำหนด และรู้จักพื้นที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

16-Oct-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรงในการทำงานด้าน HRM & HRD
 • ปริญญาตรี ทางด้าน Human resource management
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Oct-19

 

Applied
 • นักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค,Research
 • จบการศึกษาปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์
 • Macroeconomic Analyst

16-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับความเสี่ยง 3 ปี ขึ้นไป
 • พิจารณาค่าตอบแทนจากที่เคยรับ+ประสบการณ์+เนื้องาน

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีภาวะผู้นำสูง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพย์สินรอการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • พิจารณาค่าตอบแทนจากที่เคยรับ+ประสบการณ์+เนื้องาน

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Leasing อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • พิจารณาค่าตอบแทนจากที่เคยรับ+ประสบการณ์+เนื้องาน

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Benefit card offering discount rate in Accor Hotel
 • Opportunity to grow across the world
 • Free traveling expense,Meal and Room rental

16-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering Computer
 • Skillful in Programs Development with VBNet,C++
 • Knowledge in IT System analysis

16-Oct-19

 

Applied
 • Male / Female Age 22 - 35 years
 • Degree in Polymer, Rubber, or Food Science
 • 0 - 3 years of sales/marketing experiences

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Develop brand communication and PR strategies
 • Define PR activities, sponsorship marketing
 • Oversee communication and work with media agency

15-Oct-19

 

Applied
 • Benefit card offering discount rate in Accor Hotel
 • Opportunity to grow across the world
 • Free travel expense,Meal and Room rental.

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Benefit card offering discount rate in Accor Hotel
 • Opportunity to grow across the world.
 • Free for travel expense ,Meal and Room rental.

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Oversee and set the building management plan.
 • Attend the Annual General Meeting (AGM)
 • Attend the Board of the Committee Meeting (BOC)

15-Oct-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Identify and execute MK digital strategy
 • Capture market in all channels and strengthen MK
 • Analyze customer purchasing behavior

15-Oct-19

 

Applied
 • Oversee and set the building management plan.
 • Attend the Annual General Meeting (AGM)
 • Attend the Board of the Committee Meeting (BOC)

14-Oct-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Manage and monitoring Guest Service Agent
 • Take care and coordinate will tenant or clients.
 • Training and take care new Guest Service Agent.

14-Oct-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ความรู้ด้านระะบบไฟฟ้าต่างๆ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word , Excel , Auto CAD

14-Oct-19

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถตัดต่อรูปภาพทำวีดีโอได้

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Data analytics
 • Digital Lending
 • Machine learning

14-Oct-19

 

Applied
 • Coordinate with co-owner, completed handover units
 • Greeting visitors and co-owners
 • Any task as assigned by Building Manager

14-Oct-19

THB16k - 20k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field.
 • Basic knowledge in Logistics
 • Good skills

11-Oct-19

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการจัดการสนามบิน
 • Toeic 600
 • ปฏิบัติงานประจำสนามบินตราด

11-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในเรื่อง Plastic /Polymer
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in supply chain management
 • Good technical knowledge and sense of quality
 • Work closely with the engineers, draftsmen

10-Oct-19

 

Applied
 • Hold BMc/BBA degree in marketing or related field
 • Basic technical knowledge
 • Good command of English

10-Oct-19

 

Applied
 • High School Diploma/GED
 • Basic knowledge of written English
 • Experience in manufacturing, packing or related

10-Oct-19

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-42 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงิน ไม่ต่ำกว่า 4 ปี

08-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี / ปวส-ปริญญา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • มีใบขับขี่-มีรถยนต์ส่วนตัว เข้าใขภาษาอังกฤษ

08-Oct-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field.
 • Basic knowledge in Logistics
 • Good skills

08-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถทำงานประจำที่บางนาตราด กม. 19 ได้

08-Oct-19

Salary negotiable

Applied