• วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบขับขี่ประเภท ท.2 ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • นักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
 • จบการศึกษาปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์
 • มี CISA หรือ CFA

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานฝ่ายบุคคล 3 ปี ขึ้นไป
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate executive communications
 • Uphold a strict level of confidentiality
 • Travels to plan (Asia & Europe Area mainly)

7 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Bussiness Plus

7 hours ago

 

Applied
 • สนับสนุนหน่วยงาน
 • ตรวจสอบภาพรวมการจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • ตรวจสอบภาพรวมการจัดทำและรายงาน BSC, Risk, ISO และ

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์/อังกฤษธุรกิจ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านจัดซื้อต่างประเทศ

13 hours ago

 

Applied
 • รู้จักอุปกรณ์สำหรับไว้ใช้ทำความสะอาดภายในร้าน
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

13 hours ago

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

13 hours ago

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

13 hours ago

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยายนต์
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

13 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักในงานด้านบริการ ชอบทำงานเกี่ยวกับครัว
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

13 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี-ป.โท
 • ต้องมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
 • มีทักษะในด้านการประสานงานและการเจรจาต่อรอง

13 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบการผลิตตามแผน
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมการผลิต

13 hours ago

 

Applied
 • โปรโมทเป็นผู้จัดการร้านภายใน 2 ปี
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

13 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการจัดสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
 • ประสบการณ์ด้านงานการจัดทำสำรวจความผูกพันธ์
 • มีประสบการณ์ตรง 2 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • SAP accounting system and exel skill is a must.
 • Knowledge of accounting and tax regulations.
 • ability to manage professional staff.

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีทางด้านงานซ่อมบำรุง
 • สามารถขับรถยนต์พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) 2ปีขึ้นไป
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ (บางพลี)

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ Call Center/ Customer Service 1 ปี
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม, ออกแบบภายใน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • กรุงเทพมหานคร

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เซลล์ประจำและเซลล์ฟรีแลนด์อะไหล่และชิ้นส่วนมอเตอร์
 • เซลล์ประจำอะไหล่และชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์
 • เซลล์ฟรีแลนด์อะไหล่และชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์

13 hours ago

THB13k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • ขับรถ กระบะตู้ทึบได้ มีใบขับขี่
 • นอนต่างจังหวัดพักโรงแรมได้ บริษัทออกค่าใช่จ่าย
 • (ขับเองขายเอง)

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี ผ่านเกณฑ์ทหาร
 • ประสบการณ์2-5 ปี ในการซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องจักร
 • ปวส.- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างกล วิศวกรรมศาสตร

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin, System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

20 hours ago

 

Applied