• ยกของ ส่งของ (ขับรถมอเตอร์ไซด์ได้)
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้เข้าใจสิ่งใหม่ได้รวดเร็ว

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขับรถ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในเส้นทางและการเดินทาง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายจราจร

6 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in Transportation Management
 • Have strategic thinking ,Good Analytical skill
 • Good command of English and presentation skills

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ 08.00-17.00 น.
 • ทำงานที่สำนักงานใหญ่ งาน back office
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจัดส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Logistics
 • Express
 • B2C

15 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Analysis
 • Logistic
 • Transportation

21 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Computer Engineering, Software Engineering
 • Project Management, English Proficiency
 • Application Developer, MS SQL server

21 hours ago

 

Applied
 • Male or female, age 35-40 years old
 • Bachelor’s degree in Engineer or Logistics or r
 • At least 7 years of working experience

21 hours ago

 

Applied
 • Freezone
 • Project Manager
 • Working location: Ban Buang, Chonburi

21 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Bachelor's degree
 • 5 years’ experience in sale/ marketing/ operation
 • Good command in English

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 1 year experience in logistic/freight forwarding
 • Willing to be Sales

21 hours ago

 

Applied
 • Take ownership for business issues from customer
 • Handle and resolve customer complaints
 • 1 – 2 years’ experience in Customer Service fields

23 hours ago

 

Applied
 • Urgent Require
 • Warehouse & Transport Design Manager
 • One stop service Solution

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความขยัน อดทน
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

19-Sep-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • passed ISO9001:2015 training
 • Support special request from superior
 • Male age 28 years old or above

19-Sep-18

 

Applied
 • ยกของ ส่งของ (ขับรถมอเตอร์ไซด์ได้)
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้เข้าใจสิ่งใหม่ได้รวดเร็ว

19-Sep-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน

19-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา/ขนส่ง
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Autocad, GIS ได้
 • วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานเกี่ยวกับโครงการ

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีความรับผิดชอบ

18-Sep-18

 

Applied
 • Transport Manager
 • Have experience at least 5 years in logistics
 • Good command both speaking and writhing in English

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in sales of freight forwarder
 • Good communication and interpersonal skills.
 • Experiences in Chemical / Oils and Gas is advance

18-Sep-18

 

Applied
 • Monitoring transportation and purchasing
 • Lead sourcing processes
 • Eliminate and identify risk processes

18-Sep-18

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Manage daily Consolidation Chartered transport
 • Bachelor’s degree in any fields
 • Experience 10 years transportation and operation

18-Sep-18

 

Applied
 • 3rd Party Logistics
 • Good command of English
 • Transport

18-Sep-18

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor's Degree of Marketing
 • Experience in Sales and Marketing
 • Background from transportation and logistics

17-Sep-18

 

Applied
 • P&L, balance sheet, cash flow, month end report
 • KPIs, and Retail expense pack
 • ORACLE, Hyperion, and Cognos, English, Excel

17-Sep-18

 

Applied
 • 10 yrs experience in warehouses & distributions
 • Senior management level experiences
 • Specialist in Logistics supply chain business

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Speak and Understand English Language
 • Strong judgment and decision-making skills

17-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขับรถ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในเส้นทางและการเดินทาง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายจราจร

17-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Logistic or any related field
 • 2-3 years’ experience in Transport Management
 • Fast learning and service mind

17-Sep-18

 

Applied
 • Manages and administer the transport department
 • Ensure a safe and efficient transportation service
 • Manages and controls all transport services

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Plan and Lead purchasing, sourcing, transportation
 • Quality improvement and development with operation
 • Identify risk in sourcing, purchasing and transpor

17-Sep-18

 

Applied
 • Brachelor degree in Logistics or related field
 • at least 5 yr experience in Cross border transport
 • Fluent in English : spoken &wriiten

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong experience in transportation
 • Able to work in Ayutthaya area
 • Good command of English

17-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 3 years' experience in operations management
 • Good command of English

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านการขนส่ง 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

17-Sep-18

 

Applied
 • Establish and strengthen partnership
 • Execute marketing and promotion campaign
 • Act as a point of contact between partner

14-Sep-18

 

Applied
 • marketing,travelling, head marketing
 • taxi platform, digital marketing,
 • logistics, driver, transportation, marketing Tech

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years of experience in logistics
 • Bachelor’s degree in Logistics or relation field
 • Excellence knowledge of technical regulations

14-Sep-18

 

Applied
 • Purchasing
 • Transportation
 • Logistics

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Transport Knowledge
 • 5 years in managerial level
 • Good command of English

14-Sep-18

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in Transport
 • Ensure achievement of greater than 97% DOT
 • Create a strategy for transport

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • พนักงานจัดส่ง
 • location: พะเนา นครราชสีมา

14-Sep-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • พนักงานจัดส่ง
 • location: ลำพูน

14-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรถขนส่งในส่วน Safety รถ Safety คน

14-Sep-18

 

Applied
 • Salary: 45,000–55,000THB
 • Bachelor's degree in logistics or any related fi
 • 5 years’ experience in Cross Border Transportation

14-Sep-18

 

Applied
 • transportation
 • Logistics Management
 • FMCG Environment

13-Sep-18

 

Applied
 • Business Analyst, 3PL, Freight Forwarding
 • Excel, Data Analytics, Supply Chain Analyst
 • Cost Controlling, Inventory Management

13-Sep-18

 

Applied