• ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้และมีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Access
 • มีทักษะในการนำเสนอ และการสื่อสารได้ดี

28-May-20

 

Applied
 • Training and Development
 • Traveling to upcountry
 • Great benefits

26-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม

25-May-20

 

Applied
 • 2 Yrs Experience in HR Training or Development
 • Degree in Industrial Engineering or Related Field
 • Age Not Over 35 Years Old

25-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • อบรม
 • ตรวจสอบ
 • Chinese

21-May-20

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied