• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์เป็นฝ่ายบุคคลในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • Working: Monday - Friday Hour: 8.30 -17.00
 • 1 year experience
 • Competitive salary and benefits

22 hours ago

 

Applied
 • Able to travel and work up-country
 • Strong interpersonal, analytical skill
 • 1-5years in in digital product or service coaching

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3ปีในการฝึกอบรมพัฒนา
 • มีทักษะในคิดวิเคราห์และวางแผน

14-Dec-18

 

Applied
 • Design and execute the interactive training course
 • Assess and Identify the seller skills and knowledg
 • Keep the internal Shopee teams up-to-date

13-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Men or Female Age 25-35 years
 • Bachelor’s degree or master’s degree in HR
 • Experience in HRD especially learning design

12-Dec-18

 

Applied