• งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade
 • ประสบการณ์1-2ปีขึ้นไป เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 42 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด ,โฆษณา ,นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

20 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Minimum 3 years of experience in Trade-Marketing
 • Strong background in trade marketing management
 • Experience in marketing/category management

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least 8-10 years experience in trade marketing
 • Develop trade marketing, planning
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Pull out special ad, seasonal, and promotion data
 • Min 3 yrs in Trade Plan & Marketing in Retail Firm
 • Strong marketing & analytical mindset and MS Excel

20 hours ago

 

Applied
 • Experience working in a B2B marketing team
 • Excellent time and project management skills
 • Self-motivator and strong team player

20 hours ago

 

Applied
 • Managing Tesco and Big C accounts
 • Experience in trade marketing
 • Good command of English

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Business Administration, Marketing
 • At least 5 years of experience
 • preferably in Modern Trade and Traditional Trade

20-Feb-20

 

Applied
 • Multinational Company
 • Great Career Prospects
 • Attractive Salary

20-Feb-20

 

Applied
 • Multinational Company
 • Great Career Prospects
 • Attractive Salary

20-Feb-20

 

Applied
 • จัดหาทรัพยากรส่งเสริมการขายให้แก่ทีมขาย TT
 • Trade Marketing
 • ปสก.ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปีด้านการตลาด/การขาย (FMCG)

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • A chance to work in MNC company
 • Junior sale
 • OTC channel

20-Feb-20

 

Applied
 • Fluency in English both in writing and speaking
 • 5 Days Working
 • passion and excitement for the alcohol industry

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Location: Sapansung, Sukhapiban 3
 • Trade Marketing / Category Management
 • Hygien Brand (Fabric Care)

20-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor degree on Business Administration
 • 5 year experience on Trade Marketing or Sales
 • Experience on pet food / FMCG business

19-Feb-20

 

Applied
 • Experience in Trade Planning & Marketing (Apparel)
 • Strong marketing mindset and result-oriented
 • Strong negotiation and coordinate

19-Feb-20

 

Applied
 • Trade Marketing
 • FMCG
 • Leads the coordinated effort to develop available

19-Feb-20

 

Applied
 • Qualified to degree level in Business Admin
 • 3 + years of experience of product marketing
 • Good command of spoken / written English.

19-Feb-20

 

Applied
 • Flexible Hours, 5 working days,Fitness memberships
 • Fixed Bonus, Health Insurance, Dental
 • Sathorn Square Office Tower, (Chong Nonsi-BTS)

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Trade Marketing manager / Category Manager
 • FMCG / Retail / Consumer Goods
 • Good English communication

19-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's/Master's Degree in marketing
 • Work exp, min 5-7 yrs within FMCG
 • Good command of English (business level)

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years experience in Trade Marketing
 • Assist on developing all trade promotion strategie
 • able to access and utilize general market data

18-Feb-20

 

Applied
 • Handling Trade Marketing activities in TT & MT
 • Drive Sales Growth & Brand Visibility in retails
 • Experience in handling FMCG products

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years as trade marketing analysis
 • Experience in MNC or Local Firm from FMCG
 • Strong in analytical skills

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Age 28-35,eager to learn & work with data
 • 5Yrs experience in Trade Marketing, FMCG, Retail
 • Strong Analytical,Problem Solving,Leadership

18-Feb-20

 

Applied
 • Experience in cosmetic or fashion retail products
 • Strong in MS Excel
 • Start working immediately is an advantage

18-Feb-20

 

Applied
 • Minimum 7 years of experience in Trade Marketing
 • Analysis of sales data and existing markets
 • Set strategies of promotional activities

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience at least 2 years in Trade marketing
 • Direct experience in FMCG (MT or TT or online)
 • Bachelor's Degree in Marketing or related field

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experience in marketing, trade marketing
 • Good analytical skill
 • 5 days work week/ near BTS Asoke

17-Feb-20

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Has background with Nielson
 • Good command of English

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เสนอแนวคิดกิจกรรมใหม่ๆ
 • วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล Trade Promotion
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge in music and artist marketing
 • Passionate about music
 • Good in reading data and data analysis

17-Feb-20

 

Applied
 • Trade marketing, channel, promotion
 • experience in Retail/ Trade Marketing/Category Mgt
 • Data analysis, Nielsen, EYC

17-Feb-20

 

Applied
 • Trade Marketing Manager
 • FMCG
 • Challenging environment

17-Feb-20

 

Applied
 • Trade Marketing / FMCG / Category Management
 • 1-5 years of experiences in Trade Marketing
 • New graduates with high potential are welcomed

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree (preferably Master)
 • More than 5 years relevant experience
 • A background in Commercial and / or Finance

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in Trade Marketing
 • Have passion in numbers and data
 • FMCG Background required

15-Feb-20

 

Applied
 • Trade marketing manager
 • FMCG, Babay product
 • Traditional trade, TT, Modern trade, MT

14-Feb-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Trade Marketing, Sales Promotion
 • Strong in analytical and number
 • Advise on appropriate advertising strategy

14-Feb-20

 

Applied
 • มีความก้าวหน้า
 • มีสวัสดิการดี
 • มีความท้าทาย

13-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing
 • 3-5 years’ work experience in promotion strategy
 • Computer literacy e.g. MS Excel (Advance)

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • trade marketing
 • planning, analyzing, strategy
 • implementation

13-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Manage and communicate with a distributor
 • 10 years’ experience of Trade Marketing

13-Feb-20

 

Applied
 • At least 5 years experience in Marketing or Sale
 • Develop and manage Channels of Modern Trade
 • In - store Promotion

11-Feb-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum of 5 years or Trade experience in FMCG
 • Ability to understand linkage with data analysis
 • Self-motivated and able to work multitask

11-Feb-20

 

Applied
 • Background in FMCG or consumer products
 • At least 7 years in Marketing
 • Modern trade and Traditional trade background

11-Feb-20

 

Applied
 • Trade marketing
 • Campaign
 • Promotion, Trade plan

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied