• งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade
 • ประสบการณ์1-2ปีขึ้นไป เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to degree level in Business Admin
 • 3 + years of experience of product marketing
 • Good command of spoken / written English.

19-Feb-20

 

Applied
 • Experience at least 2 years in Trade marketing
 • Direct experience in FMCG (MT or TT or online)
 • Bachelor's Degree in Marketing or related field

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เสนอแนวคิดกิจกรรมใหม่ๆ
 • วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล Trade Promotion
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Trade Marketing / FMCG / Category Management
 • 1-5 years of experiences in Trade Marketing
 • New graduates with high potential are welcomed

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of experience
 • Interpersonal and Communication skills
 • Computer Literacy in Microsoft Offices

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied