• ประสานงานหน่วยงานจัดซื้อของทางห้างฯ
 • วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย สภาพตลาด คู่แข่งขัน
 • กำหนดแผนการขายเชิงรุก

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Five-day work week
 • Best location office building in Central World
 • Medical Insurance

8 hours ago

 

Applied
 • Age not over 40 years old
 • Bachelor degree or experience in Trade Marketing
 • 3-4 year experience in trade or marketing in FMCG

14 hours ago

 

Applied
 • Category Sales Development
 • Direct experience in FMCG is advantage
 • Trading Company

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trade Marketing
 • งานขาย, การตลาด
 • traditional, marketing

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s or Master’s degree in wildlife
 • Experience in natural resource management
 • Networks with government institutions

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 3 years’experience
 • Strong skills in organization

21-Jun-18

 

Applied
 • Managing Tesco and Big C accounts
 • Experience in trade marketing
 • Good command of English

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Good career opportunity
 • Top Consumer Brand
 • Regional Exposure

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • Good knowledge in FMCG Business
 • Prepare commercial / sales reports

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Good attitude
 • Good interpersonal skills
 • English is a must

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Trade Marketing 3 ปี ขึ้้นไป

21-Jun-18

 

Applied
 • At least 10 years direct experience
 • Good team management
 • Good command of English

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree
 • Minimum 2 years experience
 • Extensive knowledge in Logistics and Supply Chain

21-Jun-18

 

Applied
 • Able to understand key business functions
 • Self-motivated and able to work independently
 • Able to travel upcountry from time to time

21-Jun-18

 

Applied
 • BBA in Marketing, Finance or related field
 • 3-5 years of experience in modern trade sales
 • Good command of English

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing, Economic
 • Male / Female, age 25-35 years old
 • 3 years hand-on experience in Marketing

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 8 + years of sales and marketing experience
 • Bachelor’s degree or higher a related subject
 • Develop relationships with key accounts

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher preferably in Business Adminis
 • 5 years relevant sales and marketing experiences
 • Familiar with channel management

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Manage BOI and EEI process
 • Control logistics cost
 • Review ITC procedure

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Drive Channel & Category Development
 • Managing promotional across channels
 • Over 4 yrs in Trade Marketing with FMCG

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Key Account Management, Modern trade, Key customer
 • Convenient store, good in English
 • Good relationship, P&L, E-commerce

20-Jun-18

 

Applied
 • รับผิดชอบในการขายสินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขาย 2 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

 

Applied
 • develop & implement customized channel promotion
 • Analyze channel sell through and promotion results
 • Analyze channel performance

19-Jun-18

 

Applied
 • sales, FMCG
 • modern trade
 • Strong analytical, report

19-Jun-18

 

Applied
 • 7 years’ experience in trade Marketing
 • Experience in modern trade and traditional channel
 • Superior management skills

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Ensure the achievement of sell-out target
 • Negotiate with Modern Trade customers
 • Analyze sales data to recommend

19-Jun-18

 

Applied
 • Sales, Modern Trade, FMCG business
 • Sales strategy, negotiation skill
 • good salary

19-Jun-18

 

Applied
 • Sales and marketing experiences with FMCG industry
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Ability to work in a very fast paced

18-Jun-18

 

Applied
 • >5 Y experienced Freight Forwarder/Custom Broker
 • Fluent in English
 • Knowledge: Country of Orginal rules & Harmonized

18-Jun-18

 

Applied
 • shopper marketing
 • Trade marketing
 • Brand Strategy

18-Jun-18

 

Applied
 • Experience in Moderntrade Account
 • Prefer direct experience in HE products
 • Able to work under pressure

18-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การตลาดและการขายสินค้าในหมวด FMCG
 • มีประสบการณ์ในช่องทาง Modern Trade อย่างน้อย 5 ปี

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท ด้านการตลาด การบริหาร หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 5 ปี
 • มีทักษะและความเข้าใจ Sales Drivers Programs

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Working exp. as Trade Marketing Manager in FMCG
 • Strong in Analytical and Interpersonal skill
 • Near BTS area, Good benefit allowance

18-Jun-18

 

Applied
 • Experience 3 years in International Trade Finance
 • Good skill of basic computer knowledge
 • Good command of English

14-Jun-18

 

Applied
 • Location : N/A
 • Salary : 80 - 100K
 • Working Hours : Mon - Fri

14-Jun-18

 

Applied
 • พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรชั้นนำ
 • ร่วมงานกับทีมงานศักยภาพสูง
 • เดินทางสะดวก ติดBTS และทางด่วน

13-Jun-18

 

Applied
 • พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรชั้นนำ
 • ร่วมงานกับทีมงานศักยภาพสูง
 • เดินทางสะดวก ติดBTS และทางด่วน

13-Jun-18

 

Applied
 • Modern Trade
 • Sales
 • Key Account Manager

13-Jun-18

 

Applied
 • Trade Maketing, strategy
 • International, Global
 • sales, budget, financial planning

06-Jun-18

 

Applied