• ผ่านการเทรนนวด 150 ชั่วโมง
 • เพศชายและหญิง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

3 hours ago

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าในขั้นตอนการนวด
 • มีประสบการณ์ด้านการนวดมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกาศนียบัตรนวดแผนไทยหรือใบผ่านงาน

07-Dec-18

 

Applied
 • เงินเดือน+ ค่ามือในการบริการทรีทเมนต์ +commission
 • มีประสบการณ์ด้านการทำทรีเม้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ และ สนใจในธุรกิจความงาม

07-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • เงินเดือน+ ค่ามือในการบริการทรีทเมนต์ +commission
 • มีประสบการณ์ด้านการทำทรีเม้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ และ สนใจในธุรกิจความงาม

07-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • เงินเดือน+ ค่ามือในการบริการทรีทเมนต์ +commission
 • มีประสบการณ์ด้านการทำทรีเม้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ และ สนใจในธุรกิจความงาม

07-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สามารถเดินทางไปทำงานสาขาต่างประเทศได้
 • สุขภาพแข็งแรงและบุคลิกภาพดี ผ่านการฝึกอบรมการนวดแผ
 • ผ่านการฝึกอบรมการนวดแผนไทยอย่างน้อย150 ชั่วโมง

06-Dec-18

 

Applied