• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบริการ ลูกค้าสัมพันธ์
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจา

21-Sep-18

 

Applied
 • รับฝาก-ถอนเงิน-โอนเงินจากลูกค้า
 • รับชำระค่าสินค้าและบริการทุกประเภท
 • ฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ

21-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

21-Sep-18

 

Applied
 • fortune tellers
 • provide content
 • service on platform

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Arts, Business Chinese major
 • Knowledge of Banking products and services
 • Excellent sales and customer relationship skills

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?