• -สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง
 • -อายุระหว่าง 20-38 ปี
 • -มีพื้นฐานการสื่อสาร เป็นนักสื่อสารที่ดี

22-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6/เทียบเท่า ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในด้านการสื่อสารเบื้องต้น น้ำเสียงไพเราะ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduate are welcome to apply
 • Salary + Commission & Incentive + Bonus
 • Location: BKK (near to BTS & MRT Station)

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • University Graduate or equivalent degree
 • Experience in supervising/leading a team
 • English literacy

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ประสบการณ์บริการลูกค้าและพนักกงานขาย 1-2 ปี
 • ทำงานร่วมกับหน่วยธุรกิจใหม่

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.