• ตรวจสอบการเปิดปิดของเครื่อง Self Service
 • ประสบการณ์ 1 ปี ทางด้าน IT Help Desk / IT Support
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแจ้งผู้ดูแล

19-Aug-17

 

Applied
 • Gather sourcing requirements from the BU
 • Meetings with vendors/suppliers for gap analysis
 • Ensure compliance with vendor/business partner

19-Aug-17

 

Applied
 • Provide legal advice to other officers of the Bank
 • Negotiate and discuss with external vendors
 • Review vendor’s form of technology or IT contract

19-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in an IT security, IT auditor
 • Track and report KPIs of partners

19-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Cooperate to business unit for all IT issue
 • IT investment project
 • Business computer, MIS

18-Aug-17

 

Applied
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Web Application
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

18-Aug-17

 

Applied
 • Age between 23 - 30 years old
 • Bachelor’s degree in IT, Business Computing
 • At least 1 year experience in IT support

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตและกายดี
 • รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ทางด้าน Database สามารถเขียน Code
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้าน Website ที่ใช้งานแบบ CMS

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในออฟฟิต
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and maintain hotel application softwares
 • Conducting skill development users training
 • Backup of all database, security and maintenance

17-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลระบบ Server
 • Automotive Industry
 • SAP

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide effective IT support or System Support
 • Provide technical assistance and maintenance
 • Provide proper IT tools and support

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years’ experience in IT technical support.
 • Ability to work under pressure and independently.
 • Good relevant technical / Programming background.

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software
 • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
 • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

17-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ดูแลและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Access Contro
 • ISA
 • IT Audit

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Officer- Application Developer
 • TOEIC 550
 • มีประสบการณ์ด้าน Application Developer

17-Aug-17

 

Applied
 • Troubleshoot software, hardware and network
 • Diploma, Higher Vocational Certificate or Bachelor
 • 0-2 years’ experience in installing, set up

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • International Shipping Company
 • Good Benefit
 • Attendance bonus for each month & yearly bonus.

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineerin
 • 2 years of working experience in Banking/Finance
 • Basic knowledge of Windows, SAP, Oracle

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้าน IT Support อย่างน้อย 4 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิมเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • 3Year experience is minimum in IT Support function
 • Manage Software/application and all IT- related
 • Knowledge in Business Software Programming

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง 25 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Hardware
 • Support
 • System

16-Aug-17

 

Applied

IT Officer

Siegwerk (Thailand) Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • 5 years in management of IT operations
 • Work at Samutsakorn
 • English communication is a must

16-Aug-17

 

Applied
 • เป็น Admin ดูแลเพจ/website/Line
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า1ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • SQL Server, MySQL
 • VB.NET, ASP.NET, C#.NET, VB
 • ERP Systems (SAP)

16-Aug-17

 

Applied
 • Degree in IT, Computer Science and related filed
 • 1 or 2 years’ experience in the similar fields
 • New graduated are welcome to apply

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนเว็บไซต์ได้ มีความรู้ด้านไฟฟ้า
 • จบการศึกษาปวส. ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลระบบ IT ของบริษัท
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • อายุ 32 ปีขึ้นไป เท่านั้น

15-Aug-17

 

Applied
 • Guarantee bonus 2 months
 • Performance bonus average 2 months
 • Career advancement

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • มีความรู้ความสามารถทั้ง Hardware, Software
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • Min. 3 yrs of exp in IT Admin or Tech Support
 • Bachelor Degree in IT and related fields.
 • PC/Server HW/SW, LAN, WAN, VoIP, Design & Testing

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in draft&review international contrats
 • Strong analytical, negotiation, problem solving
 • Excellent in interpersonal, organizational

15-Aug-17

 

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Extremely Competitive Package. ESOP provided
 • Apply directly with CEO. Will be confidential.
 • CVC arm of the company.

15-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงาน พิมพ์งาน เก็บเอกสาร หาข้อมูล อื่นๆ

15-Aug-17

 

Applied
 • ปวช ขึ้นไปด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานกลางคืนและต่างจังหวัดได้บางครั้ง
 • มีประสบการณ์งานป้าย Digital หรือ LED พิจารณาพิเศษ

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB , SQL , Oracle

15-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 22- 35 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

14-Aug-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ IT Support (ปฏิบัติงานนครปฐม)
 • มีประสบการณ์และชำนาญในงานด้าน IT , Network
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศน์

14-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลและจัดการงานเอกสาร
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการให้บริการ

14-Aug-17

 

Applied
 • qlikview, Business Intelligence, BI, SQL, English
 • SAP, Analytics, MySQL, Oracle, Pivot, ERP, Excel
 • Computer Science, IT, Big Data, PowerPoint, Word

14-Aug-17

 

Applied
 • degree in computer science, computer engineering
 • TOEIC score of 600+ is required
 • Knowledge in application programming

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านเว็บเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ประเมินระบบซอฟท์แวร์
 • มีความเป็นผู้นำสามารถบริหารจัดการทีมได้ดี

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.