• รวบรวมรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงร่วมวิเคราะห์สาเหตุ
 • วัดและประเมินผลการดำเนินงาน และความเสี่ยง
 • ประสบการณ์2ปีขึ้นไปด้านงานบริหารความเสี่ยงการเงิน

8 hours ago

 

Applied
 • Monitor and preliminary investigation IT risk.
 • Develop and adjust, analyze log and incident.
 • IT Security Management, IT Auditor , IT Compliance

19 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา PHP, C#.Net, VB.
 • มีความรู้ด้าน ระบบ ฐานข้อมูล ( Oracle , MSSQL )
 • มีความรู้ด้านระบบ ปฏิบัติการ Unix , Windows Server

19 hours ago

 

Applied
 • FMCG Industry
 • Experience in Demand Planning
 • Supply Chain

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้าน Front-end Technology
 • มีประสบการณ์ในด้าน Backend Technology
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาเวปไซต์ / เว็บปแพพลิเคชั่น

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 5 years’ experience in Project Management
 • Excellent project management skills
 • Experience in solution design & implementation

23-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 – 8 years of experience in IT Application
 • Bachelor’s degree in IT, Engineering, Business
 • Good project management skills

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in computer related
 • 5 years experience working in IT support
 • Knowledge in ITIL/ISO

22-Aug-19

 

Applied
 • 10 years experience in project management roles.
 • Background from financial service is a plus.
 • PMO or PMP Certificate is a plus.

22-Aug-19

 

Applied
 • Experience in IT service management role
 • Background in service management software
 • Continuous improvement mindset

22-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s or Higher in IT,Computer Science
 • Experience in, IT project management
 • SAP, SQL and SAS skill will be advantage

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only, age not over 30 years old
 • Good analytical and problem solving skills
 • MS Excel expert and knowledge in IT projects

21-Aug-19

 

Applied
 • Set up IT Service Management standards
 • Incident Management, Problem Management,
 • Change and Configuration Management

20-Aug-19

 

Applied
 • 10 yrs+ IT infrastructure, Security, Oracle, etc.
 • Exp from Manufacturing, or Engineer Industry
 • Excellent command of English/ Strong Management

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years in IT Application Management
 • Hotel Industry
 • Master Degree

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in IT Security
 • Knowledge in Network Security/Information Security
 • Knowledge in Software Configuration Management

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • IT Identity Management and support users
 • Skill in Installing & maintain hardware & software
 • Require 0-3 years in IT support or Fresh graduates

20-Aug-19

 

Applied
 • Experience in Information Risk Management
 • Background in IT Audit, IT compliance
 • Manage Risk & Security in country level

19-Aug-19

 

Applied
 • 5 experience in IT Project Management
 • Financial Service Background is a plus
 • Well communication skill & problem solving skill

19-Aug-19

 

Applied
 • Strong project management and planning
 • System Development life cycle and software develop
 • Good interpersonal and analytical leadership

18-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Implement IT Strategy
 • IT Process Improvement&Robotic Process Management
 • Establish new System Planning,IT assets management

15-Aug-19

 

Applied