• ดูแลยอดขายและรักษายอดขายของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหม
 • มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
 • สื่อสารทำความเข้าใจและวิเคราะห์ภาพรวมของสินค้า

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Have Knowledge of IT, Note book and Mobile
 • Self-motivated, energetic and creative thinking
 • Maintain existing and develop new channels

03-Aug-20

 

Applied
 • 3 years in Enterprise Sales experience in IT
 • Achieve sales target, Negotiating and closing sale
 • Excel, PowerPoint knowledge is a must

02-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male/Female, age 30-39 years old / 30-45K
 • Over 8 yrs exp. as Sales in IT industry
 • Good English / work @ BTS Ploenchit

01-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Information Technology
 • IT
 • Infrastructure

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • International Sales, IT Solution, SI project
 • CCTV, Network security project, Access control
 • Salary + Incentive, Bangkhen Bangkok

30-Jul-20

 

Applied
 • Understanding of IT sales process
 • Presentation skill
 • Good in relationship management

30-Jul-20

 

Applied
 • IT Recruiter,Administrative Officer,Secretary
 • Talent Acquisition,HR Recruitment Consultant
 • Group Insurance with good salary and benefit

30-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Good personality with strong communications
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Admin
 • 2 years of successful experience

29-Jul-20

 

Applied