• มีความรู้เบื้องต้นในภาษา HTML, CSS
 • มีความรู้เรื่อง Database (SQL)
 • สามารถติดต่อประสานงานระหว่างภายในทีมกับลูกค้าได้

10 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและประสานงานโปรเจ็ค
 • เคยผ่านการดูแลโปรเจ็ค E-Commerce
 • ควบคุม Timeline

10 hours ago

 

Applied
 • Thai Male,Female 30-40 yrs old / 35-55K
 • Min. 2 yrs exp. in IT Developer, iOS, Android etc.
 • Good command in English / @ Bangna, Bangkok

10 hours ago

 

Applied
 • Basic Salary : Negotiable, Allowance, Bonus
 • Opportunity to work in multinational company
 • Chance to Japan Travel & Business Trip

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong English
 • IT Support
 • Age 27-37 only

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science
 • Have experience in iOS or Android or Windows
 • Have experience in Web application development

11-Dec-18

 

Applied
 • Application development
 • Manage database management program (System)
 • Application development for mobile, tablet

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 30-40 years old
 • Bachelor in Computer Science,Computer Engineering
 • Experience in mobile application develop HTML, PHP

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 1+ year Experiences in Partners/Vendors Management
 • IT background and knowledge of the industry
 • Sales and Marketing

05-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience 2-5 years
 • Information Technology and System
 • IT support, Data Center, Network, Analysis

05-Dec-18

 

Applied
 • Minimum 3 years of Sales support
 • Customer focused, service mind
 • Well verse in administrative tasks

30-Nov-18

 

Applied
 • IT Coordinator, Project Management Officer,PMO
 • Attractive salary and benefit
 • Good working environment and welfare

18-Nov-18

Salary negotiable

Applied