• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในธุรกิจ
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียนพูด

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • ประสบการณ์ทำงานในด้านติดตามและประเมินผล วิเคราะห์
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • เงินเดือน 20,000 ++ ตามประสบการณ์และความสามารถ
  • จำเป็นที่จะต้องมีใจรักในงานและการพัฒนาผู้อื่่น
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

03-Aug-20

THB16k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?