• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
  • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี

18-Oct-19

 

Applied
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
  • สนใจงานด้านวิชาการและพัฒนาการศึกษา

16-Oct-19

 

Applied
  • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?