• ประสบการณ์ 0-5 ปี ในสายงาน
 • เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • เงินเดือน 16 - 25 K

16-Jun-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี
 • TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550
 • มีประสบการณ์ด้านการรับรองมาตรฐาน ISO

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในงานพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
 • ความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยในระบบต่าง ๆ

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ปฐมวัย หรือทุกสาขาวิชา
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • คิดค้นเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • ใช้ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการศึกษา

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ค่าจ้าง ป.ตรี 20,250 บาท
 • มีค่าทักษะพิเศษทางด้านภาษา หรือคอมพิวเตอร์
 • ปฏฺิบัติงาน จ-ศ / มีค่าพาหนะ

13-Jun-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • ค่าจ้าง ป.ตรี 20,250 บาท
 • มีค่าทักษะพิเศษทางด้านภาษา หรือคอมพิวเตอร์
 • ปฏฺิบัติงาน จ-ศ / มีค่าพาหนะ

13-Jun-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • ค่าจ้าง ป.ตรี 20,250 บาท
 • มีค่าทักษะพิเศษทางด้านภาษา หรือคอมพิวเตอร์
 • ปฏฺิบัติงาน จ-ศ / มีค่าพาหนะ

13-Jun-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • ดูแลระบบ pc server
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรีสาขา IT

13-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ทางการเกษตร
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด- อ่าน- เขียน)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied