• Foreign Language Teaching
 • ทักษะภาษาอังกฤษ
 • TOEIC 650

18-Sep-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกษตรกรเรื่องการใช้เคมีเกษตร
 • ขายสินค้าเคมีเกษตร
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
 • มีอัธยาศัยดี
 • มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

18-Sep-18

 

Applied
 • ค่าจ้าง ป.ตรี 20,250 บาท และ ป.โท 23,630 บาท
 • มีค่าทักษะพิเศษทางด้านภาษา หรือคอมพิวเตอร์
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์

18-Sep-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกษตรกรเรื่องการใช้เคมีเกษตร
 • ขายสินค้าเคมีเกษตร
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
 • มีอัธยาศัยดี
 • มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านพัสดุ
 • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านพัสดุ จัดซื้อ

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้างานวิชาการ
 • จัดทำข้อเสนอข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
 • ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานและงบประมาณ

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการโครงการ หรือวิจัย

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบ pc server
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรีสาขา IT

11-Sep-18

 

Applied
 • ที่ทำงานติด BTS สนามเป้า,เบิกค่าทำฟัน ประกันสุขภาพ
 • หยุดนักขัตฤกษ์ไม่น้อยกว่า14วัน+ลากิจ+ลาพักร้อน
 • Trining ทั้งในและต่างประเทศ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

10-Sep-18

Salary negotiable

Applied