• ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส สาขา ช่างยนต์ ช่างกล
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส หรือปริญาตรีไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวางระบบไฟฟ้าในรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์
 • ระดับการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันอดทน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Providing welding application technical advice
 • Installing and updating Fronius software
 • Willingness to travel time to time to Austria

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิ ปวช./ ปวส.ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือม.6 ขึ้นไป
 • สาขาไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิคส์
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์, การติดต่อสื่อสาร,

7 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ
 • เขียนรายงานการซ่อมแม่พิมพ์
 • จบการศึกษาระดับ ปวส เป็นต้นไป. สาขาช่างกล

8 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบเอกสารสัญญาควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

8 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง

8 hours ago

 

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่ สาขา เคมี
 • มีประสบการณ์ด้านงานชุบจิวเวลรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในห้อง LAB

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์ได้มีใจรักบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ อ่านแบบ Drawing ได้
 • ถ้าพูด เขียนภาษาจีนได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • Plans laboratories measurement material incoming
 • Minimum Diploma or above,major mechanic,electronic
 • Having 3-5 years’ experience in testing

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้า ก่อนส่งให้กับลูกค้า
 • ให้บริการด้านเทคนิค ทดสอบและซ่อมบำรุงสินค้า
 • งานด้านเทคนิคอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้า ก่อนส่งให้กับลูกค้า
 • ให้บริการด้านเทคนิค ทดสอบและซ่อมบำรุงสินค้า
 • งานด้านเทคนิคอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้า ก่อนส่งให้กับลูกค้า
 • ให้บริการด้านเทคนิค ทดสอบและซ่อมบำรุงสินค้า
 • งานด้านเทคนิคอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ART TECHNICIAN
 • ART TECHNICIAN
 • ART TECHNICIAN

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ถ่ายรูปสินค้า ถ่ายวีดีโอ และตัดต่อวีดีโอได้ดี
 • ถ่ายภาพและวีดีโอตามงานอีเว้นต่างๆ
 • ทำ VDO presentation สินค้า และอื่นๆ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชายหรือหญิง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good general technical aptitude
 • Agricultural background
 • Good command in English

16 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience on Automation maintenance
 • Experience in troubleshooting and failure analysis
 • Experience in preventive maintenance

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ

21 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการงานเชื่อมงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ขยัน อดทน สู้งาน เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21 hours ago

 

Applied
 • ปวช - ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง , ช่างเชื่อม
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้ครั้งคราวได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21 hours ago

 

Applied
 • ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยช่าง งานช่างไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6
 • รักงานช่าง ชอบพัฒนาตนเอง

21 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกับแผนกขาย หรือแผนกอื่นๆ
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาช่างเชื่อม
 • มีประสบการณ์ในการเชื่อม และเคยผ่านงานด้านกลึง
 • มีสุขภาพแข็งแรง มีความยันอดทน ตรงต่อเวลา

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

21 hours ago

 

Applied
 • Technician
 • experience 0 - 2 years
 • Bachelor’s degree or higher

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical / Electrical Engineering
 • 1-3 years’ experience in technical engineer
 • Team-player and able to work under pressure

21 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิต
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย

21 hours ago

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า , ปวส
 • สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid work & Master CAM
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช/ปวส/ปริญญาตรี
 • สามารถอ่านแบบ/เข้าใจแบบงานได้ดี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด ได้อย่างชำนาญ

21 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถอ่านแบบ/เข้าใจแบบงานได้ดี
 • วุฒิ ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years of experience in repair and maintenance
 • Proficient in MS Office e.g. Word, Excel
 • Well organized and self-motivation

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ช่างภาพ
 • ช่างภาพภูเก็ต
 • photographer

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • สามารถตัดเย็บ ซ่อมแซม ชุดแต่งงานได้
 • มีใจรักในงานผ้า มีความรับผิดชอบ

21 hours ago

 

Applied
 • Male Only
 • Diploma - Bachelor Degree
 • experiences in glove manufacturing sector

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานอาคารสถานที่ / มีความรู้และความชำนาญในด้าน
 • ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย / หญิง)

21 hours ago

 

Applied
 • Male Only
 • Bachelor Degree ด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า, เครื่องย
 • GPA must be 2.50 above

21 hours ago

 

Applied
 • Set up งานตามแบบ ควบคุมเครื่องจักรให้ทำงาน
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช-ปวส
 • ประสบการณ์การควบคุมเครื่อง CNC/MACHINE CENTER

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์การติดตั้งแอร์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
 • ช่างแอร์ / Technician

21 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • รีดเสื้อผ้า
 • ปฏิบัติงานที่ Bandara Suites Silom

21 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 5 ปี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่ Bandara Suites Silom, Bangkok

21 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความถนัดด้านงานช่างไฟฟ้าระบบ
 • หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ ต้องผ่านการฝึกงาน

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.