• มีความขยันและอดทน
 • สัมภาษณ์และทราบผลทันที
 • เริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีไหวพริบ มี Service mind
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ,ม.6 ,ปวช. ปวส.ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาเครื่องกล หรือมีประสบการณ์เทียบเท่า
 • ประสบการณ์ 5-8 ปีในกระบวนการผลิต
 • สามารถเขียนและอ่านแบบได้ทั้ง2D และ 3D

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree, major in physics, material,
 • Could accept freshmen
 • Experience 0-3 years.

3 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: ชุมพลบุรี สุรินทร์

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถถอนแบบและคำนวณพื้นฐานได้
 • ช่างติดตั้งและประกอบโครงสร้างโลหะ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถถอนแบบและคำนวณพื้นฐานได้
 • ช่างก่อสร้างโครงเหล็ก

3 hours ago

 

Applied
 • Creative thinking , Graphic design ,Good attitude
 • Very good skill Adobe Photoshop,Adobe Illustrator
 • Team Management / Fast Leaner

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการคัดเลือกทหาร, รด.)
 • จบปวส.เครื่องมือวัด,อิเล็กทรอนิกส์, ทำงาน ตจว ได้
 • มีประสบการณ์งานโครงการไม่ต่ำกว่า 2 ปี ทำงานตจว.ได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีสวัสดิการ
 • โอที
 • ค่าติดตั้งเครื่อง

3 hours ago

 

Applied
 • ปวช ปวส สาขาอิเล็คทรอนิค – ไฟฟ้า หรื่อช่างยนต์
 • มีใจรักในงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.
 • ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง (หรือสาขาที่เกี่ยวกับช่าง)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช./ปวส./หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 - 3 ปี ขึ้นไป
 • ประจำ SCG บางซื่อ

3 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์
 • ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และระบบ QMI ในเครือไทยออยล์
 • ประสบการณ์ 0-7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด

3 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบพัฒนาเครื่องจักร
 • PLC
 • ไฟฟ้า

3 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานดูแลงานติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ทางไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส สาขา ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 5 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ปวช./ ปวส. ด้านไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิก, ช่างยนต์
 • ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • จดข้อมูลการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าประจำวัน

3 hours ago

 

Applied
 • ปวช. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้ความเข้าใจในทักษะงานช่างโดยเฉพาะระบบไฟฟ้า
 • สามารถทำงานเป็นกะ และหมุนเวียนกะกับทีมได้

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณือย่าง 4 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • สามารถถ่ายภาพนิ่งและคลิปวีดีโองานออกแบบสถาปัตยกรรม
 • สามารถตัดต่อคลิปวีดีโอ หรือ viral clip แบบสั้นๆได้
 • สามารถทำ animation ง่ายๆได้

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีประสบการณ์อย่สางน้อย 1 ปี
 • แก้ปัญหาไฟฟ้าเริ่มต้น

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรู้พื้นฐานงานช่างต่างๆ

12 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ครงต่อเวลา
 • แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เสื้อผ้าสิ่งทอ
 • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ครงต่อเวลา
 • สามารถเข้ากับผู้อื่นได้

12 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคาร
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารอย่างน้อย 1 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารสูง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคาร

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารสูง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคาร

12 hours ago

 

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักผ่อน)
 • วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวช.ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า
 • มีใจรักในการบริการ
 • ทำงานเป็นกะ 6 วัน/สัปดาห์ได้

12 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ติดตั้ง และซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบสระว่ายน้ำ

13 hours ago

 

Applied
 • ชุดฟอร์ม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน

13 hours ago

 

Applied
 • อ่านแบบวงจรไฟฟ้า สำหรับเครื่องจักร และเครื่องยนต์
 • วุฒิม.6 ,ปวช.- ปวส. ช่างไฟฟ้า
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เงินเดือน 12,000-14,000 บาท

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.สาขาก่อสร้างหรือสำรวจขึ้นไป
 • สามารถทำรายการคำนวณงานสำรวจพื้นฐาน
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ด้านก่อสร้าง
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • จบสาขาไฟฟ้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส และป.ตรี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ประจำศูนย์ช่างฯ (สุขุมวิท26 /พระราม 4)

14 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานระบบของคอนโดมิเนียม
 • ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น
 • รับเรื่องแจ้งซ่อมของลูกค้า

15 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ควบคุมงานงานสำรวจ, งานรังวัด
 • มีความขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • ทำ survey ผังโครงการและ line เข็มบ้านต่าง ๆ

15 hours ago

 

Applied
 • ขอคนมีประสบการณ์
 • เพศชาย
 • เชื่อมไฟฟ้า CO2 อาร์กอน

16 hours ago

 

Applied
 • ขอคนมีประสบการณ์
 • เพศชาย
 • เชื่อมไฟฟ้า CO2 อาร์กอน

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง, เพศที่ 3.
 • มีทักษะการติดตั้งงานป้าย
 • มือนิ่ง ตืดสติกเกอร์ได้

16 hours ago

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ฟรีอาหารกลางวัน
 • วันหยุดประเพณี 15 วัน

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้

17 hours ago

 

Applied
 • จังหวัดชุมพร
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้า
 • เพศชาย

18 hours ago

 

Applied