• จบการศึกษาระดับปวส ถึงป.ตรี Electrical, Instrument
 • ใช้ Ms-office, SAP และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • เคยมีประสบการณ์ทำงาน Maintenance, Instrument

2 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

10 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

10 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

10 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

10 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช.ด้านช่างยนต์
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้

10 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

10 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

10 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

10 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

10 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ( สาขา ไฟฟ้า )
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ขึ้นไป
 • ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า
 • รับแจ้งปัญหางานระบบและงานซ่อมบำรุงของสาขาตลอด

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า 5 ปี ขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติ
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

18 hours ago

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์
 • ความรับผิดชอบ มีทัศนะคติ
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแล ตรวจเช็ค รถ Hand lift,Forklift,รถขัดพื้นไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษาปวส.ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน
 • ช่างซ่อม Folk Lift , ช่างซ่อมรถ

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เครื่องกล, ช่างกลโรงงาน
 • มากกว่า 5 ปี ในงานซ่อมบำรุงโรงงงานอุตสาหกรรม
 • ความรับผิดชอบสูง มี Service mind

23 hours ago

 

Applied
 • High vocational or higher in Mechanic, Electrical
 • Knowledge of health & safety standards
 • Knowledge of (preventive) maintenance systems

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า
 • มีทักษะงานช่าง Service
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถทำงานเป็นกะ,นอกพื้นที่ และทำงานบนที่สูงได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

18-Sep-18

 

Applied
 • ต้องการเพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้บ้าง
 • สามารถขับรถยนต์ได้

18-Sep-18

 

Applied
 • เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่อง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือสูงกว่าใน สาขาช่างยนต์
 • มีความรู้เบื้องต้นในการทำงานของเครื่องจักร ไฟฟ้า

18-Sep-18

 

Applied
 • ดูแล ซ่่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ช่างเทคนิค ดูแลไฟฟ้า และเครื่องกล
 • มึความรู้ PLC

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี, ปวส.
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถพักที่ทำงานได้

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถขับรถจักรยายยนต์ รถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาตขับขี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

17-Sep-18

 

Applied
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • การศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of experience in repair and maintenance
 • Certificate in Mechanical / Electrical or related
 • Well organized and self-motivation

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

17-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

17-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

17-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

17-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

17-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

17-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

17-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

17-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

17-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

17-Sep-18

 

Applied