• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงาน
 • มีความขยันอดทนทุ่มเทกับการทำงาน
 • ขยัน อดทน

7 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้และประสบการณ์ PLC System
 • หากมีที่พักใกล้สถานที่ปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้และประสบการณ์ PLC System
 • หากมีที่พักใกล้สถานที่ปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or bachelor’s degree electrical, mechanic.
 • 3-5 years’ experience on related maintenance.
 • Ability to make sketches, engineering drawing.

7 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้

7 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

7 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

7 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
 • จัดทำอุปกรณ์ความปลอดเพิ่มเติม

17 hours ago

 

Applied
 • Maintenance of machine and production equipment (i
 • Keep in compliance with all related regulations (e
 • Work in cooperation with team members for achievin

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางระหว่างสาขาได้ มีค่าเดินทางให้ตามระยะ

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางระหว่างสาขาได้ มีค่าเดินทางให้ตามระยะ

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช ,ปวส ,ด้านไฟฟ้า, เครื่องกล
 • สามารถปฏิบัติงานเข้ากะได้
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

12-Dec-18

 

Applied
 • ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ตรวจเช็ค / บันทึก การตรวจสอบเครื่องจักร
 • สร้างติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า

12-Dec-18

 

Applied
 • งานซ่อมบำรุง
 • ช่างเทคนิค
 • Automotive Company

12-Dec-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • ช่างอาคาร
 • ธุรการ
 • บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • High Vocational / Degree in Electrical
 • Electrical Experience – Mandatory
 • Automation process (Servo motor/PLC etc..)

12-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สามารถปฏิบัติงานที่ สาขา มาร์เก็ต ราชพฤกษ์ ได้

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง
 • หากมีความรู้ทางด้านระบบไฮดรอลิกซ์

12-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

12-Dec-18

 

Applied
 • ปวช ปวส สาขาอิเล็คทรอนิค – ไฟฟ้า หรื่อช่างยนต์
 • มีใจรักในงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

11-Dec-18

 

Applied
 • Electrical circuits and diagrams
 • Lab Maintenance Technician
 • Technician skill sets in tooling, measurements

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

11-Dec-18

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักร, ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องกล เครื่องยนต์

11-Dec-18

 

Applied
 • Over 2 years experience in supervisor
 • achelor's Degree in Electrical Engineering,Mechan
 • Good command of spoken and written English

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

10-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลระบบงานสาธารณูประโภค ไฟฟ้า ประปา แอร์
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไปสาขา ไฟฟ้า เครื่องกล อิเลคทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงภายในอาคาร

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานช่างไฟฟ้า, ช่างประปา, อิเลคทรอนิค
 • ดูแลตรวจตราห้องชุดของโครงการบริษัทฯ

10-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์
 • ขยัน

10-Dec-18

 

Applied
 • งานซ่อมบำรุงภายในและภายนอกอาคาร
 • งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
 • งานซ่อมบำรุงระบบประปาภายในและภายนอกอาคาร

10-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

10-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

08-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. แผนกไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานซ่อมบำรุง
 • ดูแลระบบไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น

07-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

07-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

07-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 4
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

07-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 4
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

07-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

07-Dec-18

 

Applied