• มีความรู้ด้านการใช้สารเคมีทำความสะอาดในอุตสาหกรรม
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านอาหาร, food safety
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • Support ระบบคอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • ให้คำปรึกษา การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree of Engineer / Science
 • 2 years for working in QA / QC / Production / ISO
 • Excellent of Microsoft Office

9 hours ago

 

Applied
 • 2 years of QA / QC / Production / ISO
 • English Skill / Computer Skill
 • Work at Rama 3 / Nanglinchi Road(J.Press Building)

9 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 2 years of QA / QC / Production / ISO
 • English Skill / Computer Skill
 • Work at Rama 3 / Nanglinchi Road(J.Press Building)

27-May-20

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้ Auto Cat ได้
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Good computer skills
 • Teamwork skill and good coordinaten with team
 • Good team player and Logical thinking.

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of QA / QC / Production / ISO
 • English Skill / Computer Skill
 • Work at Rama 3 / Nanglinchi Road(J.Press Building)

26-May-20

 

Applied
 • English proficiency
 • Computer and network maintenance
 • Minimum 5 years experience

26-May-20

 

Applied
 • สามารถเข้าใจระบบ TCP/IP, optic fiber
 • มีความรู้เรื่องระบบเครือข่าย
 • วางแผนติดตั้งดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of QA / QC / Production / ISO
 • English Skill / Computer Skill
 • Work at Rama 3 / Nanglinchi Road(J.Press Building)

26-May-20

 

Applied
 • 2 years of QA / QC / Production / ISO
 • English Skill / Computer Skill
 • Work at Rama 3 / Nanglinchi Road(J.Press Building)

26-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science
 • Understanding of Database Query .
 • Good benefits

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Technical Support (Imaging and Instrument)
 • Imaging and instrument products
 • English communication

26-May-20

 

Applied
 • 2 years of QA / QC / Production / ISO
 • English Skill / Computer Skill
 • Work at Rama 3 / Nanglinchi Road(J.Press Building)

26-May-20

 

Applied
 • Technical Developer , ASP.NET , Javascript
 • เขียน workflow ได้
 • ประสานงานกับหน่วยงาน partner, ลูกค้า และ outsource

25-May-20

 

Applied
 • 2 years of QA / QC / Production / ISO
 • English Skill / Computer Skill
 • Work at Rama 3 / Nanglinchi Road(J.Press Building)

25-May-20

 

Applied
 • Career growth and Development opportunities
 • Competitive salary package
 • Work-life balance

25-May-20

 

Applied
 • Product Technical support for customer inquiry.
 • Extract customer drawing to be suggested product.
 • Improve Claim TAT for customer.

25-May-20

 

Applied
 • GIS technology
 • GIS software
 • ArcGIS platform

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Technical Support Engineer
 • IT trouble shooting
 • problem solving analytical skill

25-May-20

 

Applied
 • technical support and service for plastics.
 • Technical Support Engineer
 • Market Development

25-May-20

 

Applied
 • 2 years of QA / QC / Production / ISO
 • English Skill / Computer Skill
 • Work at Rama 3 / Nanglinchi Road(J.Press Building)

25-May-20

 

Applied
 • 2 years of QA / QC / Production / ISO
 • English Skill / Computer Skill
 • Work at Rama 3 / Nanglinchi Road(J.Press Building)

22-May-20

 

Applied
 • 2 years of QA / QC / Production / ISO
 • English Skill / Computer Skill
 • Work at Rama 3 / Nanglinchi Road(J.Press Building)

22-May-20

 

Applied
 • Troubleshooting and providing services/solutions
 • Linux / unix
 • IT infrastructure

22-May-20

 

Applied
 • 1 year of exp and above
 • Infrastructure Technical Support Analyst
 • IT Support / Help Desk

22-May-20

 

Applied
 • Degree in Computer Science or IT
 • Certification in Microsoft, Linux
 • Good written and verbal communication

22-May-20

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years of QA / QC / Production / ISO
 • English Skill / Computer Skill
 • Work at Rama 3 / Nanglinchi Road(J.Press Building)

22-May-20

 

Applied
 • Technical Support Officer (IT)
 • Good technical knowledge in computer hard/software
 • Good English communication both writing/speaking

20-May-20

 

Applied
 • 0-3 years working experience with SMT equipment
 • Good command in English both written and spoken
 • Salary 20-25k (Negotiable)

19-May-20

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • management, public health, social sciences
 • Project management, M&E
 • HIV, STI, NGO, Human Rights

14-May-20

 

Applied
 • Provide 2nd level of technical support
 • troubleshooting and investigating
 • Linux, Unix, Prometheus, Grafana

13-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Handle merchants and field technicians technical
 • Gather product issues and feedback with HQ tech.
 • At least 2 – 5 years’ experience in IT technical

29-Apr-20

Salary negotiable

Applied