• ดูแลระบบ Network (LAN, TCP/IP) และ PC hardware
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี ทางด้าน software และ hardware

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • At least 2 years’ experience in Implementation
 • Ability to work under dynamic environment

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age between 25 - 35 years old, Male is preferred
 • Service Business Printing, Large Format Printing
 • Degree of Engineer; Electronics, Computer, etc.

14-Jan-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male, Age between 25-35 Years old
 • Experience in Testing Instruments, Service Support
 • Good command of English

12-Jan-19

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?