• ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science
  • ใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

21-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?