• ปริญญาตรี ปริญญาโททรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ
 • ดูแล ประสานงาน โครงการ Management Trainee
 • มีส่วนร่วมในการออกแบบ Career Development Plan

11 hours ago

 

Applied
 • Talent Acquisition, leadership, HR Strategy
 • Recruitment, partner development, team building
 • recruiting with a large company and high volume

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in HR, Business Admin
 • Willing to work with the global IT Firm
 • 5-8 years working experiences in recruitment IT

24-Sep-18

 

Applied
 • Organization Development
 • Talent Management / Successor
 • Performance Management System

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s / Master’s Degree in Human Resources
 • Minimum 8 years’ experiences (Manager level)
 • Computer skills relating to MS Office

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Recruitment
 • Resourcing & Talent Acquisition
 • Executive Search

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Talent Management Skill
 • training and development working experience
 • Analyzes strategic needs

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • talent development
 • employee engagement
 • HR global strategy

18-Sep-18

 

Applied