• ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน IBM WAS หรือ Oracle WebLogic

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน IBM DB2 หรือ Oracle Database

1 hour ago

 

Applied
 • microsoft o365
 • System Engineer
 • Implement Support

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • System Integration Engineer
 • Attractive Salary
 • International Company

1 hour ago

 

Applied
 • System Engineer,IT Support, Software Engineer
 • IT Infrastructure Engineer,System Operation
 • Attractive salary,infrastructure Support

22 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในงาน Enterprise Virus Protection
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Technical assist to customer regards installations
 • Services to settle machine problems as requested
 • Vision System Technology, PLC Programming

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 1 year in Web Server Linux-based และ MySQL Server
 • close to BTS Krungthonburi
 • 10-15 annual leave, Flexi-time, Friendly team

26-May-20

 

Applied
 • Engineering
 • Industrial Machinery
 • CBM service

26-May-20

 

Applied
 • Degree in Electronics, Mechatronic, IT
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of ticket system

25-May-20

 

Applied
 • System Engineer
 • Store Projects
 • Having project management experience and having ex

24-May-20

 

Applied
 • Platform as a Service
 • Resiliency (HA,DRP,BCP)
 • Delivery infrastructure as product

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Platform as a Service
 • Resiliency (HA,DRP,BCP)
 • Delivery infrastructure as product

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • System Engineer, Computer Hardware, Network Infra
 • A leading Japanese Electronics Trader & Services
 • 5 working days, Good Benefits, BTS & MRT access

17-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Challenging Projects
 • Global Exposure
 • Good Reumuneration Package

13-May-20

 

Applied