• มีความรู้ในเรื่อง Unified Modeling Language
 • มีความรู้ในการใช้ฐานข้อมูล MS SQL, Oracle, MYSQL
 • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 5 ปี
 • พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, C#, HTML, CSS
 • มีความสามารถในการใช้ SQL Server

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree of Computer Science
 • 5 years’ experience in system development
 • Well understanding on Object Oriented Programming

17-Dec-18

 

Applied
 • นักพัฒนาระบบโปรแกรม ERP
 • วิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจกับการใช้งาน ERP
 • วางแผนการใช้งาน ERP กับสภาพปัญหาทางธุรกิจ

16-Dec-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • experience in full software development
 • coding on .NET / JAVA / PLSQL / ABAP
 • knowledge on supply chain management

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • Responsible for Design, development
 • Knowledge of Crystal Report

14-Dec-18

 

Applied
 • ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับระบบและพัฒนาคุณภาพ
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบและพัฒนาคุณภาพ

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • system engineer, programmer
 • developer, programmer
 • system developer, programmer

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Good skill programing in JAVA or C#.Net and SQL
 • Male or Female, age not over 35
 • *Job Opportunity - Open position right now*

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in SCADA applications
 • Degree in Computer,Electronic Engineering
 • Strong computer technical background

12-Dec-18

 

Applied
 • Perform system analysis, design, development
 • Support business analysis and manage
 • Knowledge in SOAP/RESTful web service

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience with .NET programming
 • Knowledge in SQL server
 • มีสวัสดิการต่างๆมากมาย

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Work Environment
 • Office in Great Location (Central World)

12-Dec-18

 

Applied
 • Web Developer / Web Programmer
 • นักพัฒนาระบบเโปรแกรม / นักเขียนระบบเว็บไซต์
 • Samsung B2B distributor for enterprise mobility

11-Dec-18

 

Applied
 • SAP CRM
 • Banking Experience
 • Good command of English

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Java Developer,Java System Analyst,Java Programmer
 • Information Technology,J2EE,Spring,Hibernate,Strut
 • Very good salary and benefit

21-Nov-18

Salary negotiable

Applied