• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

4 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Java EE
 • System Analyst
 • IT Project from manufacturing

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience over 5 years in system development
 • Good command of English

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher Computer Science
 • Experience in system analysis
 • Have experience in analysis Design

11 hours ago

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

11 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of experience in software development
 • Understanding for Micro service Architecture
 • Experience in Developing Java application Platform

11 hours ago

 

Applied
 • At least 8 years exp in business/system analysis
 • English speaking, reading and writing are required
 • Payment and financial experience are a plus

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

11 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • fast learner, good communication
 • good team player, customer oriented
 • love challenge, analytical thinking

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Banking Design

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Computer Science, Computer Engineering
 • ASP.NET, PHP, HTML, JavaScript, J-Query, CSS, XML
 • .NET Framework, Web service, SOAP or Web API etc

11 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science, Computer
 • Work experience, 3-5 years, as a System Analyst
 • Ability to communicate in English

11 hours ago

 

Applied
 • ปสก. 3 ปี ขึ้นไปในสายงานออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
 • ปสก. System flow, System Architecture Diagram
 • ปสก. Integration Diagram และ Agile Process

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years exp in system integration+mobile/web dev
 • Exp in Mobile Banking will be adventage
 • Permanent with Attractive Salary Package

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

11 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • At least 3 years exp in business/system analysis
 • English speaking, reading and writing are required
 • Payment and financial experience are a plus

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review, define and analyze clients’ business
 • Controls solution
 • Design RESTful API

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้น ไป
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ
 • วิเคราะห์ระบบงานไม่ต่ากว่า 2 ปี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Application support, System Analyst
 • Functional Analyst, Application Analyst
 • SQL commands

11 hours ago

 

Applied
 • System Analysis
 • Tech Savvy
 • Agile Methodology

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in SQL programming and Microsoft
 • Knowledge of RDBMS, Data Modeling, Data Warehouse
 • Gathers and analyzes software requirement

18-Feb-20

 

Applied
 • SA
 • System Analysis
 • SDLC

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • work with Manufacturing Execution System (MES)
 • New Graduated also welcome!
 • Working day Mon - Fri , 8AM - 5PM

18-Feb-20

 

Applied
 • Male/ Female, Age is between 28-35 years old
 • VB.Net ,PHP, Oracle, MS SQL Server, C++ is +
 • Good in English

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst
 • Programming
 • ERP Implementation

18-Feb-20

 

Applied
 • 1ใน startup ที่เติบโตเร็วที่สุด
 • เงินเดือน 35k-50k (Negotiable)
 • ใกล้ BTS เดินทางสะดวกสบาย

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • OFSAA solutions
 • Module ALM, LRM, FTP, Basel, Profiability & Cost
 • Domain knowledge in on of the area of OFSAA

18-Feb-20

 

Applied
 • ERP Oracle in Financial module (Hyperion, EPBCS)
 • ERP Cloud
 • Domain knowledge in on of the area of Oracle ERP

18-Feb-20

 

Applied
 • Experience in IT Project of Manufacturing, SCM
 • Working experience 5 years in system development
 • Handle project management

18-Feb-20

 

Applied
 • Men/ Women: 22-30 years /Bachelor’s Degree in IT
 • 0-5 years of experience in SA, BA, Programmer
 • Good in C#, .Net or Java Programming Skill (either

18-Feb-20

 

Applied
 • เวลาเข้าทำงานยืดหยุ่น นนทบุรีไม่วุ่นวาย
 • เก็บความต้องการจากลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐ
 • จัดทำ Project Document วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

18-Feb-20

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 40k - 60k per month
 • 2-4 years as BA or SA
 • Good English communication skills

18-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in IT or related fields.
 • Experience for 1-5 years as a System Analyst
 • Good knowledge in PI, SQL, Oracle and IT skills.

18-Feb-20

 

Applied
 • SA
 • Senior System Analyst
 • System Analyst

18-Feb-20

 

Applied
 • Office อยู่ใจกลางเมือง ใกล้ BTS สยามและสนามกีฬาฯ
 • Flexible Hour + Casual Outfit, 5working days/week
 • A lot of funny activities.

18-Feb-20

 

Applied
 • system analyst, analyst,
 • ERP, UAT
 • IT

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • C#.NET Programmer/Developer,Front end, UX/UI
 • High Salary and benefit with Contract Renewal
 • Central, BTS, MRT line, Good benefit

18-Feb-20

 

Applied
 • SQL
 • SA
 • ERP

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Have experiences of coding / programming
 • Get requirement from customers
 • Experience of ERP

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Age: up to 35 years old
 • At least 5 years of experience on System Analyst /
 • Knowledge of UML, requirements gathering with a un

18-Feb-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years of extensive experience in System Analysis
 • Solid understanding of SDLC
 • Experience in payment solution is a plus

18-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Has experiences in get requirement user
 • C#, MVC, IIS, Java, JSP, Servlet, EJB, J2EE
 • Web Services and REST API

18-Feb-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับ SOA/Web Service, Data warehouse

18-Feb-20

 

Applied
 • Competitive salary & performance bonus
 • Self-Managed
 • Flexible Working Hour

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนา, แก้ไข Software ในระบบงาน ERP สำหรับอุตสาหกร
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • พัฒนา Windows Application ด้วยภาษา C#

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in SDLC
 • Experience in SQL
 • System Analyst

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied