• ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge background Jave,Java script, C#.NET
 • Bachelor's degree or higher in IT related field
 • Strong leadership and self-motivation

3 hours ago

 

Applied
 • C# Web Application
 • 2 years experience in Software Development
 • Innovative and dynamic working environment

3 hours ago

 

Applied
 • application technical design
 • design and development process
 • data flow, application landscape

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong coding skill in Java
 • Knowledge about SQL and Database
 • Software House Background is a plus

18-Jun-18

THB45k - 90k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Has experiences in get requirement user
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

18-Jun-18

THB55k - 90k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Jun-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • Min 3 - 5 years experience in Analysis and Design
 • Background knowledge in OOP concept
 • At least SharePoint Development 2 year

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Many Seats C#.NET System Analyst/ Programmer
 • High Salary with Contract Renewal
 • Central, BTS, MRT line

15-Jun-18

 

Applied
 • 5 years experience in system development
 • Strong skill in Oracle PL/SQL
 • Knowledge of insurance is a plus

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

15-Jun-18

 

Applied
 • Design,Requirement definition, fit & gap analysis.
 • Coding skill in Java or .Net, System Analysis
 • Japanese Nationality, IT Japanese

15-Jun-18

 

Applied
 • Design,Requirement definition, fit & gap analysis.
 • Coding skill in Java or .Net, System Analysis
 • Have JLPT(Japanese-Language Proficiency Test N-1)

15-Jun-18

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Engineer
 • Good Background in Data base design
 • Background in Microsoft .NET, Java

15-Jun-18

 

Applied
 • 0-2 years with IT infrastructure support
 • Knowledge of networking skills
 • Monitoring problem, identify and fix problem

14-Jun-18

 

Applied
 • Java Developer,Java System Analyst,Java Programmer
 • Information Technology,J2EE,Spring,Hibernate,Strut
 • Very good salary and benefit

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Gathering and analyzing to client’s requirements.
 • Document preparation and Design (Database, UI)
 • Strong analytical skills & can work under pressure

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • มีความสามารถในการจัดทำเอกสารด้วย Word, Excel
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ร่วมกับลูกค้าได้

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Digital services or e-commerce or payment gateway
 • Experience in MLM or finance business is plus
 • Able to write SQL or do testing is plus

14-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Jun-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • BI
 • java application using Java, Web Services
 • Cloud-based application

13-Jun-18

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

13-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13-Jun-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีความรู้ด้านฐานข้อมูลและออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ดี
 • สามารถจับใจความสำคัญ คิด วิเคราะห์ ออกแบบระบบได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี คิดบวก

13-Jun-18

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12-Jun-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • 3-10 yrs+ experience in System Analyst role
 • Experience in MRP, EPR, Oracle Database
 • Experience in some level of team management

11-Jun-18

 

Applied
 • JSP, EJB, JMS, XML, JAVA, C#.net, ASP.net
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • Knowledge in UML Object Oriented J2EE

11-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

10-Jun-18

 

Applied