• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

1 min ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Has experiences in get requirement user
 • C#, MVC, IIS, Java, JSP, Servlet, EJB, J2EE
 • Web Services and REST API

8 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

8 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Experience in System Analyst position at least 3 Y
 • Analyzing business/function requirement
 • Thai nationality

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Management
 • UML and ER Diagram
 • Presentation Skills

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

8 hours ago

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

8 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Logistics industry
 • Oracle System Analyst, PL/SQL
 • Multi-National company

20 hours ago

 

Applied
 • Master's Degree or Bachelor’s Degree
 • 3-5 years of experience in Software development
 • Knowledge of SQL Command

04-Jun-20

 

Applied
 • Business Analyst, System Analyst, Business Consult
 • 1 year experiences in Business Analyst or System
 • High salary & good contract benefit

04-Jun-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

04-Jun-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

03-Jun-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

03-Jun-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • System Analytic / System analyst
 • Good English communication
 • Skill in SQL, Visio, Microsoft Excel

02-Jun-20

 

Applied
 • Many IT positions required
 • IT Helpdesk / Business Analyst / System Engineer
 • Infrastructure Tech. Architect with good English

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

02-Jun-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Degree in Management Information System
 • At least 3 years in a SA position
 • RESTful API and design best

02-Jun-20

 

Applied
 • 3+ experience’s as a System Analyst
 • Understand technical IT terms
 • Able to work flexible hour

02-Jun-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

02-Jun-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • C#.NET,Java,SA
 • Insurance, Telecom, Banking
 • At least 1-5 year experience

02-Jun-20

 

Applied
 • Good remuneration benefits and packages
 • Flexible working style
 • Smart casual dress

01-Jun-20

 

Applied
 • Knowledge in using SQL command
 • Bachelor's degree in computer science or IT
 • Experience in Logistics or system analyst

01-Jun-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

01-Jun-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • CRM Solution
 • Marketing Solution
 • system implementation

01-Jun-20

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Develop program with VB.Net, Net or C#.Net
 • 3 years experience in Programmer/software develop
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science

01-Jun-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

01-Jun-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • System Analyst
 • Price / Promotion
 • Education background in computer engineering, comp

31-May-20

 

Applied
 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • C#.NET Programmer/Developer,Front end, UX/UI
 • High Salary and benefit with Contract Renewal
 • Central, BTS, MRT line, Good benefit

29-May-20

 

Applied
 • Background in Microsoft .NET,C#
 • Free lunch
 • Near Ramkhamhaeng airport rail link station

28-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Analysing, designing and building systems
 • Experienced in managing client projects

26-May-20

 

Applied