• วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบ Android และ IOS
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst
 • Test Lead
 • Tester

11 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in analyze systems development
 • Good understanding of business workflow and ERP
 • Documenting software development lifecycle

16 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 yr experience in .NET software development
 • 4 yr experience in .NET software analysis & design
 • High responsible and work hard under high pressure

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • application technical design
 • design and development process
 • data flow, application landscape

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Java Programmer,Java Developer,Java System Analyst
 • Application Developer,Software Engineer, IT
 • Information Technology,Computer Sciences

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Engineer Security
 • IT Security
 • Security System

16-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science, IT
 • 2+ years of experience as system analysts
 • 3+ years in system development and programming

16-Aug-17

 

Applied
 • Coding skill in Java/ .Net., Web application dev
 • Knowledge about SQL and Database
 • Knowledge about Software engineering

16-Aug-17

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

16-Aug-17

 

Applied
 • Responsible for gathering and analysis requirement
 • Experience in System Analyst with strong Java
 • Able to design system in term of database

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst System Analyst Project Manager
 • ERP MRP
 • Minimum 2-4 years

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • VERY HIGH SALARY+OT+BONUS
 • Skill in MySQL, MS SQL/Stored procedure
 • Design & Coding skill

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Software Requirement Specification,Entity Relation
 • Work Mon- Fri, Close at Phaya Thai BTS Station
 • experience in System Analyst 3 years up

14-Aug-17

 

Applied
 • JSP, EJB, JMS, XML, JAVA, C#.net, ASP.net
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • Knowledge in UML Object Oriented J2EE

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp. in IT project for Manufacturing
 • Exp. with Java or .Net
 • Good in English

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Good experience in software database architecture
 • Good experience in software/business application
 • Good understand in Object Oriented Analysis

14-Aug-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • test plans and execute/lead ST/SIT testing,BA,SA
 • Business Analyst, Excellent communicate in English
 • get requirements from customer,UAT,business

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst, System Analyst,Insurance,Finance
 • English communication,test plans and execute/lead
 • UAT,multi-task,IT solutions, get requirement,BA,SA

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience in SA
 • Excellent technical skills in Java
 • Get requirement with customer

14-Aug-17

 

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

14-Aug-17

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years’ experience in programming
 • System Analyst, Software development, PM
 • Bachelor’s degree in Computer Science

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Windows/Linux operating systems
 • Knowledge of capital/financial market

14-Aug-17

 

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

14-Aug-17

 

Applied
 • Formulates and defines system scope
 • Devises or modifies procedures to solve complex
 • Includes analysis of business and user needs

14-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female with Thai nationality
 • Experience in software programming
 • Good knowledge in any of following environments

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

14-Aug-17

 

Applied
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ในระดับดี
 • Visio, Crystal Report, C#, PHP,SQL Server, CSS,
 • Requirement Analysis, Design User Interface

11-Aug-17

 

Applied
 • Java Programmer
 • Java System Analyst
 • Experience in JAVA, J2EE, XML

11-Aug-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Business Analyst / System Analyst
 • IT Banking Industry
 • Good English Communication Skills

11-Aug-17

 

Applied
 • System Analyst/Project Manager for HRD Solutions
 • Working together with everybody, no hierarchy
 • Feel free to suggest and recommend best practices

11-Aug-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in software industry.
 • Good knowledge of CMM or CMMi is a plus.
 • Working experience in OLAP tools Administration.

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 24-35 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • 2 years’ experience in Interaction Management

10-Aug-17

 

Applied
 • Min 3 - 5 years experience in Analysis and Design
 • Background knowledge in OOP concept
 • At least SharePoint Development 2 year

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Work Experience not less than 5 years
 • Graduated related with IT
 • Age not less than 28 years old

07-Aug-17

 

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

07-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.