• ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน IBM WAS หรือ Oracle WebLogic

22-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน IBM DB2 หรือ Oracle Database

22-May-20

 

Applied
 • At least 5 years' experience as a systems admin.
 • Strong background in Linux system administration.
 • Excellent networking skills: Cisco, pfsense.

20-May-20

 

Applied
 • Very good command in English
 • least 5 years' experience as a systems admin
 • skills: Cisco, pfsense, routing, VLAN, DMZ, VNP

20-May-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?