• รับสมัครเฉพาะใบสมัครภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • 1 อัตรา/ด่วน
  • ติดต่อหน่วยงานสรรหาว่าจ้าง คุณแก้ม 098-2861264

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • จบ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน
  • มีประสบการณ์ด้านการขายการตลาด การจัดหาคู่ค้าธุรกิจ

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree in Production Engineer or relate
  • Supplier Development activities in automotive
  • Fluent in English

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?