• ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี และเคยทำ Program ERP
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Accounting Software
 • สามารถปิดงบการเงินและใช้ software ภาษาอังกฤษได้

02-Apr-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Information Technology
 • Good command of English (communicative level)
 • Work experience in Platforms VBA/ VB/.Net

02-Apr-20

 

Applied
 • จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้
 • หากมี CPD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Apr-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • polymers, maptapud, rayong
 • costing, manufacturing, accounting
 • MNC company

02-Apr-20

 

Applied
 • Supervise shopper, rider and ranger
 • communication specialist, work under pressure
 • control company regulation and strict with SOP

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s degree on Mechanical Engineering
 • Have experiences in automotive industry
 • Utility systems maintenance.

02-Apr-20

 

Applied
 • Packaging Supervisor
 • บรรจุภัณฑ์
 • เทคโนโลยีการบรรจุ

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 25-30 years old
 • Bachelor’s in Industrial Engineer
 • 1-2 years’ experience in Production Innovation

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Engr. Degree in Industrial, Bio-Medical, Chem, Etc
 • 3 Yrs on Sterilization Process in Med Device, Etc
 • Knowledge of ISO 11135 needed, ISO 11137 a Plus

02-Apr-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานทางด้านเครื่องมือแพทย์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

02-Apr-20

 

Applied
 • Positivethinking with good communicate to all leve
 • Strong people management skills
 • Fluentin English

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบรายงานการซื้อ-ขาย ประจำวัน
 • ตรวจเช็คเอกสาร รับ-จ่าย ทุกประเภท
 • ตรวจสอบงบกระทบยอดลูกหนี้ , เจ้าหนี้

02-Apr-20

THB30k - 70k /month

Applied
 • ปริญญาตรี (วท.บ.)วิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร
 • มีการจัดทำระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
 • มีการทำงานด้านกฎหมายอาหาร อย่างน้อย 2-3 ปี

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Occupational and Safety
 • 3 years of working experience in EH&S
 • Environmental and Safety management system

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Ocean Document Supervisor
 • Bachelor’s Degree or higher in related fields
 • Minimum 2-3 years of experience in logistics field

02-Apr-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Production
 • Process
 • Productions supervisor

02-Apr-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 • บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • มีความรู้ความเข้าใจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male or Female age 35-40 years old / 30-40K
 • 5-10 years experience as Admin & HR
 • Good command in English @ BTS Prompong

02-Apr-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Health & Occupational
 • At least 4-5 years experience in safety function
 • Good command of English

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 years experience as QA
 • English level comunication
 • Can commute by them self

02-Apr-20

 

Applied
 • Chinese Speaking
 • Customer Service
 • Logistics

02-Apr-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • Logistic Transportation
 • Fleet
 • Transportation

02-Apr-20

 

Applied
 • Lawyer license
 • 2-3 years – experience in reviewing & drafting
 • Can communicate in English

02-Apr-20

 

Applied
 • วางกลยุทธ์และดำเนินการในธุรกิจ Policy loanของบริษท
 • มีความรู้ด้าน Marketingหรือ Business Development
 • ประสบการณ์ในงาน 5-7 ปีขึ้นไป

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Implement efficient and effective operating plans
 • Maintain and validate work measurement
 • Effective communication across related functions

02-Apr-20

 

Applied
 • Female age between 30-38 year old
 • knowledge in standard accounting (TFRS)
 • Knowledge in Flex System is preferred

02-Apr-20

 

Applied
 • edi
 • hs code
 • logistic

02-Apr-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 3-5 years in related experience with Manufacturing
 • Provident fund, fix&Performance bonus,

02-Apr-20

 

Applied
 • Program Basic knowledge of Lotus Note
 • 3D Modeling, 2D Drawing by CAD
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Training
 • development
 • HR

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • CS core network high-level / low-level design
 • Deliver voice core network design and optimization
 • 5 years of experience in GSM/UMTS/LTE technology

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Human Resources
 • 5 years working experience in HR.
 • Fluent in English and Chinese

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • production process
 • Logistics
 • Planner

02-Apr-20

 

Applied
 • Chainese, HSK, low
 • Asset, Management, Supervisor
 • CAPEX, fixed, asset

02-Apr-20

 

Applied
 • Human Resources
 • General Administration
 • Supervisor

02-Apr-20

THB35k - 45k /month

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in IT network engineer
 • Strong SAP support experience
 • Age not over 34 years

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years experience as lead customer Services
 • Background from OTA or hospitality industry
 • Preferably proficiency in Chinese

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Design and manage routes to highest performance
 • Manage the team to achieve target
 • Competitive compensation and benefit package

02-Apr-20

 

Applied
 • 2years in Sales & Marketing in automotive industry
 • Male only
 • Own a car and having a driver license

02-Apr-20

 

Applied
 • Pro-active,responsible,customers,packaging product
 • Account Executive, Sale, BD in FMCG companies, CS
 • manufacturing, packaging market, service, English

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่่ต้องการ
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกันสังคม,ประกันกลุ่ม,โบนัสตามผลประกอบการ

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ในสายงานบัญชี, การเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี นโยบายการบัญชี

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or above
 • Have experience about QC in colour matching
 • Able to communicate in English

02-Apr-20

 

Applied
 • Fluency in English
 • บริษัทมีความมั่นคงทางธุรกิจสูง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม
 • การวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineer.
 • Injection & Assemble Skill.
 • Management Skill, Supervisory Skill.

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree Accounting
 • 5 years experience in costing, manufacturing
 • BOI knowledge

02-Apr-20

 

Applied