• ปริญญาตรี/โท ด้านการอาหาร
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

16 mins ago

 

Applied
 • Senior Site Supervisor
 • Site Engineer
 • NodeB, E-NodeB, BTS, Civil work

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลงานจัดหา/จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อ/ว่าจ้าง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านการบริหารงานหรือโครงการ

40 mins ago

 

Applied
 • วิเคราะห์และวางแผนการตลาดในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
 • ปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด 2 ปีขึ้นไป

46 mins ago

 

Applied
 • ประสานงานกับแผนก RD และแผนก QA เพื่อติดตาม
 • วุฒิป.ตรี -โท
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์

50 mins ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • accounts payable/receivable,
 • Monitor and analyses accounting data
 • 2-5 years of experience as accounting/finance

2 hours ago

 

Applied
 • Production
 • Supervisor
 • Manufacture

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 1 year of experience in a team leader
 • Have sales skill and sales management abilities

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Possess a strong leadership
 • Strong communication and collaboration
 • Strong communication skill in English

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานจัดเรียงสินค้า
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายหรือการจัดเรียงสินค้า

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นสาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านช่างยนต์มา อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Control
 • Electronic
 • IATF16949

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • พร้อมเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้ได้ตามแนวคิด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีหรือมีประสบการณ์โรงแรม

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1-2ปี
 • พร้อมเรียนรู้และปรับตัว
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 - 4 ปี ขึ้นไป
 • การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเชิงสถิติประยุกต์
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานและคุณภาพของสินค้า

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ใบจป.วิชาชีพ, จป.หัวหน้างาน (ถ้ามี)
 • หากสามารถใช้โปรแกรม B-Plus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Logistics Management
 • 5-10 years of working experience
 • Have Knowledge about raw material storage

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in related field.
 • Have experiences and more than 3 year QC/QA
 • Have knowledge and experience in IATF16949

5 hours ago

 

Applied
 • Associate's Bachelor degree in engineering
 • 3-5 years of production experience
 • Business level of English

5 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การเป็นหัวหน้าศูนย์บริการ 2-3 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • Desire Material Flow
 • Understand Material Flow standard and Pull system
 • Able to desire Shop Stock

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมทีมงานขายระดับพื้นที่หรือ จังหวัด
 • สร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มขึ้น
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน BOI และเคยใช้ระบบ ERP

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in HR or relate field.
 • Min 5 years’ experience in HR Management.
 • Good knowledge of HR tools & processes.

8 hours ago

 

Applied
 • Support Plant Activity
 • Coordinate part of or all administrative activity
 • Personal Assistant to GM

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Good command of English
 • Ready to work in SHIFT

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male,Age 25-32 years old.
 • Bachelor degree in Food Engineer,Chemical Engineer
 • Good command in English both spoken and written.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และเข้าใจในการทำงานด้าน HRD
 • มีทักษะการสอน การเป็นวิทยากรภายใน
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in ME, ET or related field.
 • At least 5 yrs. exp. in Food Manufacturing.
 • Good command in English and computer skill.

8 hours ago

 

Applied
 • Can communicate in Japanese (JLPT N3-N2)
 • Can go to work at Kanchanaburi (จ.กาญจนบุรี)
 • Can be Training at Japan 3 month

8 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years experience in HR
 • direct experience in Retail Business is advantage
 • Able to handle multi-tasks

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
 • มีประสบการณ์านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • เปรียบเทียบรายละเอียดสินค้าตาม TOR

8 hours ago

 

Applied
 • Account Manager, Sales Development
 • World Class organization
 • High career development opportunity

8 hours ago

 

Applied
 • A professional candidate with 5+ years
 • A leader with 2+ years of experience
 • An innovator with experience implementing

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering.
 • Min 3 years experience in Production.
 • Strong leadership, supervision and communication.

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการกีฬา,การจัดการทั่วไป
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • การจัดการกีฬา กอล์ฟ ฟิตเนส

8 hours ago

 

Applied
 • Initiative and able to work independently
 • Good command of English
 • Manufacturing working environment

14 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years’ experience in production control
 • Strong leadership and communication skills
 • Knowledge of Production Planning & Quality tools

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Parts department
 • Parts sales
 • Inventory control

14 hours ago

 

Applied
 • supply chain management, SCM, visualizing report
 • Logistics, Alteryx, Tableau, database, IT,
 • english, excel, analysis, team work, project

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or above degree in Accounting
 • Chinese/English communication skills
 • Experience with accounting software

14 hours ago

 

Applied
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง /ปรับเงินประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารกลางวันฟรี
 • ทำงานจ-ศ วันหยุดประจำปี ปีละ 15 วัน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to work under pressure
 • Work well individually or as part of team
 • Communication in Japanese is an advantage

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน/ประสบการณ์ด้านเครื่องดื่ม
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สิทธิการออกกำลังกายในคลับฯ

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • CPA/CIA is a plus benefit.
 • Proficiency in Microsoft applications.

14 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทำงาน
 • สามารถทางานวันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์ได้)
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทางาน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied