supalai public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 of 15 jobs
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  Yannawa
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1-5 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  Chonburi
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้