• วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
 • วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร
 • การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท , มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • ออกแบบตามมาตรฐาน ACI-318 และ AISC-360
 • รับผิดชอบงานออกแบบโครงสร้างอาคาร

23-Feb-20

 

Applied
 • Market leader of steel products
 • Competitive salary
 • Great working environment

22-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • >3yrs of Layout/Floor Plan/Strutural Design
 • Degree of Mechanical, Industrial or Related
 • Good Command in English

21-Feb-20

 

Applied
 • Engineer
 • วิศวกรโยธา
 • วิศวกรรมโครงสร้าง

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Structural engineering, risk assessment
 • construction quality assurance, project management
 • 5 years experience

21-Feb-20

 

Applied
 • 30-35 years old/ Civil Engineering
 • 5+ yrs exp in structural designing/ STAAD.pro
 • Good command of English

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • civil engineer
 • Structural Engineer
 • Construction Engineer

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Civil / Structural
 • 10-15 years' experience in Oil & Gas
 • Competent user of structural analyses software

19-Feb-20

 

Applied
 • Five working days (Mon-Fri)
 • Annual bonus depends on performance
 • Abroad training

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied