• วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
 • วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร
 • การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • 5 Years of experience in design work
 • Registered Thai Professional license

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Structural / civil engineer in the agri-industy
 • High-tech international agricultural standards
 • Highly motiivated, travel, learn new industry,

18 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Age around 32 Years.
 • 8-10 years of experience.
 • Good command of written and spoken English.

11-Aug-20

 

Applied
 • works on offshore project, refinery ,petrochemical
 • Mechanical Completion,
 • Completions Management Systems (CMS,implementation

07-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Senior
 • Structural
 • Engineer

07-Aug-20

 

Applied
 • Civil
 • Structural
 • Engineer

07-Aug-20

 

Applied
 • Work in a Dynamic International Design Office!
 • Manage and coordianate Project up to 6Mbaht!
 • Perform design of complex strucutres worldwide!

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of NORSOK and others related
 • Good in written and spoken English
 • Experience with Completions Management Systems CMS

03-Aug-20

 

Applied