• วิศวกรออกแบบโครงสร้างอาคารสูง อาคารสำนักงาน โรงงาน
 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารอย่างน้อย 2 ปี

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีความรู้ด้าน วิศวกรโยธา เครื่องกล
 • รับผู้มีประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก

6 hours ago

 

Applied
 • ADVANCE PREFAB CO.,LTD
 • Bangna, Samutprakarn or BanBueng, Chonburi
 • ADVANCE PREFAB CO.,LTD. is a subsidiary of NWR

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

23-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • เรียนรู้ได้เร็ว

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Civil , Structural
 • 5 years of working experience Civil & Structural
 • prepare conceptual design, bidding

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 years of working experience in Civil
 • Good communication in English
 • Able to use analysis and design softwares

23-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรี วิศวกรก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สำรวจหน้างานก่อนการเสนอราคา

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 8-10 years of working experience in the structural
 • degree or higher in Civil or Structural
 • Registered Professional Engineer license

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of Civil Engineering or related
 • At least 5 years in Structural Engineer
 • Midas Gen, STAAD Pro, MS Office, AutoCAD

22-Aug-17

 

Applied
 • บริหารหน้างาน และควบคุมงาน ให้ได้คุณภาพ
 • ประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป
 • งานก่อสร้างบ้าน หรือ อาคารพักอาศัย เน้นงานสถาปัตย์

22-Aug-17

 

Applied
 • Solid Experience in Structural Design
 • Attractive Package
 • International Working Environment

22-Aug-17

 

Applied
 • Having Professional Engineer license
 • Civil Structural, Mechanical or related field
 • SAP2000, SolidWorks for 3D design

22-Aug-17

 

Applied
 • Design experience would be an advantage
 • Assist in the analysis of information
 • Produce designs, documentation

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Experience: 8 years
 • Experience in design of either RC
 • Enthusiastic team player

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบกำรณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้อย่างดี

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in C&S Engineering
 • Min. 5 years experience in the design of structure
 • Good knowledge of analysis and design

21-Aug-17

 

Applied
 • Senior level technical design and project mgt. exp
 • Capability in tendering would be an advantage
 • professional development of the engineering team

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ก่อสร้าง/สถาปัตย์/หรือเทียบเท่า
 • สามารถประเมินราคาโครงสร้าง, สถาปัตย์ได้
 • สามารถเขียนแบบ,ถอดแบบ,คำนวณวัสดุ

18-Aug-17

 

Applied
 • Min.8 years of experience with structural design
 • Bachelor's degree in Structural Engineering
 • Commercial Mixed-use projects is a plus

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Civil / Structural
 • Bridge, Railway, Highway, Expressway
 • Railway, Monorail

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.