• วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
 • วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร
 • การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

17-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาโท , มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • ออกแบบตามมาตรฐาน ACI-318 และ AISC-360
 • รับผิดชอบงานออกแบบโครงสร้างอาคาร

16-Feb-20

 

Applied
 • ทักษะการงาน:ใช้ชอฟต์แวร์ office ได้เป็นอย่างดี
 • มีส่วนร่วมในการจัดการและบำรุงรักษาความสมดุล
 • มีส่วนร่วมในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ยางPCR

15-Feb-20

 

Applied
 • 30-35 years old/ Civil Engineering
 • 5+ yrs exp in structural designing/ STAAD.pro
 • Good command of English

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • University degree (Bachelor or Master)
 • At least 5 years of working experience in Civil
 • Good communication in English is advantage.

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Market leader of steel products
 • Competitive salary
 • Great working environment

07-Feb-20

Salary negotiable

Applied