• วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
  • วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร
  • การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

12-Aug-20

 

Applied
  • Bachelor’s or Master’s Degree
  • 5 Years of experience in design work
  • Registered Thai Professional license

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • Work in a Dynamic International Design Office!
  • Manage and coordianate Project up to 6Mbaht!
  • Perform design of complex strucutres worldwide!

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?