sourcing
Loading
Loading
We have 19 jobs for you
We have 19 jobs for you
Select a job to view details
1-19 of 19 jobs
  • ปสก.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 2ปีขึ้นไป
  • ติดตามเทรด์ใหม่ๆ รู้แหล่งนำเข้า หรือจัดหาสินค้า
  • บุคลิกดี มีทักษะเจรจาต่อรอง นำเสนอ แก้ปัญหา