• ปสก.ด้าน Strategic Sourcing 5-7 ปีในธุรกิจขนาดใหญ่
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผล TOEIC 600+)
 • จบวุฒิปริญญาตรี/โท - บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai, age not over 45, BA.or MA.
 • 5 yrs.+ of sourcing and merchandising experience
 • Excellent English communication/negotiation skills

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Import
 • Merchandising
 • Sourcing

19-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อ ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานจัดซื้้อธุรกิจอาหารแช่แข็ง
 • ประสบการณ์ทางด้านบริหารงานจัดซื้อ 8-10 ปีขึ้นไป

19-Sep-18

 

Applied
 • QA / QC, GMP, HACCP, IFS, BRC, ISO
 • Imported, TISI
 • Retail

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Male or Female age between 28 - 35 years old
 • Bachelor degree of Engineering in any field
 • 5+ yrs exp in Machine, Equipment Sourcing, Procure

18-Sep-18

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • sourcing or buying skills
 • product pricing, contract negotiation
 • EMS, new product introduction

17-Sep-18

 

Applied
 • Regional opportunity
 • Worldwide Leader chemical leader
 • Strategic position

14-Sep-18

 

Applied