• ปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Software ต่างๆ
 • สามารถเดินทางไปตามสาขาต่าง ๆ ของบริษัทได้

14-Dec-18

 

Applied
 • 3-5 years experience, Talent & Self-motivation
 • Technical Knowledge in System & Networking
 • Professional Development with Growth opportunities

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เคยผ่านงานบริษัทที่เขียนโปรแกรม Software
 • ทำงานที่สํานักงานใหญ่

11-Dec-18

 

Applied
 • SLA, MES, ERP, support
 • Diagnose and troubleshoot, network, OS, 3rd party
 • English, Mandarin

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟแวร์
 • ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรรวม

08-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ให้คำแนะนำปรึกษาการใช้โปรแกรมระบบบริหารงาน
 • ทดสอบโปรแกรมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Oracle Database

05-Dec-18

Salary negotiable

Applied