• วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ในการจัดทำเงินเดือน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Oracle Database

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟแวร์
 • ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรรวม

16-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • IT Support, Entry Level, 2 years exp
 • Enthusiastic, Initiative, English Oriented
 • Progress Open Edge, SQL, Crystal Report, MS Server

15-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • SLA, MES, ERP
 • Diagnose and troubleshoot, network, OS, 3rd party
 • English

12-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?