• บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟแวร์
  • ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรรวม

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
  • First software testing experience
  • Good English skills (written and verbal)
  • Experience with agile software testing

17-Jun-18

Salary negotiable

Applied
  • New Graduated, experience
  • Computer Engineer, Computer Science
  • iOS,Android,Java,C,C#,C++,.NET,ASP/ HTML,Hardware

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?