• สามารถพูดภาษาจีนได้ในระดับดี
 • มี connection กับกลุ่มลูกค้าคนจีน
 • ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • 2+ years of experience in social media
 • 2+ years experience in the digital industry
 • Macbook to be provided

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทาง social media
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียใหม่ๆ คิดแคมเปญ กิจกร
 • วิเคราะห์ผลที่ได้จากการวางแผนและนำมาปรับใช้ต่อไป

15-Mar-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ได้เป็นผู้ดีแลหลัก Online Platform ของบริษัท
 • ได้ใช้ความรู้ ความชอบด้านความงามให้เป็นประโยชน์
 • มีอิสระในการเสนอความคิด ไอเดีย

13-Mar-18

THB13k - 25k /month

Applied
 • Marketing database, social media and display adver
 • Exp. in marketing database, social media channels.
 • Digital Media Agency, Content Provider and Service

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Extensive social media experience
 • Blogging experience
 • Excellent command of the English language

13-Mar-18

 

Applied
 • 4+ years of experience in digital marketing
 • Strong analytical skills and data-driven thinking
 • Fluency in English and Thai Language

12-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.