• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และขยันอดทน
 • มีความรู้ทางด้านงานเขียนและอ่านแบบ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

57 mins ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ก่อสร้าง, วิศวกร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีควบคุมการก่อสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Challenging Project
 • International Exposure
 • Good Salary Package

04-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศกรรมไฟฟ้า
 • เพศชาย ประสบการณ์ด้านงานระบบวิศกรรมโรงงาน
 • ประสบการณ์ด้านงานบริการดูแลบำรุงรักษางานระบบวิศวกร

03-Jun-20

 

Applied
 • Site Engineer
 • communication engineer
 • network engineer

03-Jun-20

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer, Mechanical, Mechatronics
 • 3-5 years exp in construction engineering
 • Knowledge in building material & cost management

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Site Engineer Electrical Engineer
 • Construction Energy Oil& Gas
 • Nakornprathom

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • Having Driving license and own a car.
 • Good command of English

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Site Engineer (Civil),Construction plan
 • site, manage day-to-day running of the project
 • Control the construction to meet the plan

01-Jun-20

 

Applied
 • Site Engineer ( Electrical, Mechanical),Engineer
 • Construction plan for the site, project
 • manage day-to-day

01-Jun-20

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบและรับมอบบ้านจากทางลูกค้า
 • ปฏิบัติงาน ณ อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี

01-Jun-20

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
 • ปฏิบัติงาน ณ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

29-May-20

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
 • ปฏิบัติงาน ณ โครงการบ้านจัดสรร อ.เมืองนครราชสีมา

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Integrated Workstation Engineer
 • Integrated Workstation Engineer
 • on site : Rama6

21-May-20

Salary negotiable

Applied