• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good in English, Chinese is prefer
 • Good service mind.
 • Customer site.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Esso PTT
 • Site Manager
 • Control machine utilization

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ 0- 3 ปี
 • สามารถทำงาน 6 วัน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's in Civil Engineer
 • Male Only
 • Building

19 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Civil Engineer/Site Engineer
 • Project Manager
 • เขียนแบบ ประสานงานผู้รับเหมา

19 hours ago

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขางานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
 • เสื้อพนักงาน/โบนัส/ที่พักอาศัยหน่วยงานต่างจังหวัด

19 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
 • วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AWS, Azure, GCP, Alibaba
 • Unix / Linux and Windows
 • Java, C#, JavaScript, Python, Ruby

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 22 - 28 years old / Can work in shifts
 • 0 - 3 years of experience as a network or related
 • Knowledge in cisco network

17-Oct-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male, age 22 - 28 years old / Can work in shifts
 • 0 - 3 years of experience as a network or related
 • Knowledge in cisco network

17-Oct-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Age not over 40 years old
 • Bachelor Degree in any field of Engineering
 • At least 5 year experiences in related field

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ใบ กว. , ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม , ที่ปรึกษา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, Consultants
 • วิศวกรควบคุมงาน,site engineer,วิศวกรประจำ site งาน

17-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ทางด้าน Network และระบบเครือข่าย
 • ปฎิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in MVAC Engineer
 • At least 5 years of site working experience
 • Flexible and able to travel long distance

16-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีใบขับขี่และมีพาหนะของตนเอง
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศ

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 Years in Project Engineer
 • Exp in Mechanical, Piping, Engineer Maintenance
 • Able to Traveling

15-Oct-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • Able to coordinate and supervise 100 workers
 • At least 5 years of related experience needed
 • Full benefits package available

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้ควบคุมงานให้อยู่ตามแผน ความคุม ผรม.เคลียแบบ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ ขยัน อดทน
 • เข้าใจการบริหารงานและบริหารคน ควบคุมงานได้

14-Oct-19

 

Applied
 • At least 8 years experience
 • Experiences in business aluminium, door, window
 • project management skill

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering (mechanical)
 • Over 10 years of exp as site engineer is a must
 • Experience in Phuket property development

12-Oct-19

 

Applied
 • Diploma or Bachelor degree in civil
 • Good skill in 2D drawing with AutoCad
 • Computer literate with good command of English

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • วิศวะโยธา งานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน สถาปัต
 • สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • CCNA
 • ติดตั้งเเละดูเเล Network และ Security Solution
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

10-Oct-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 3 years experience in an industrial
 • Proven competency in Control plans, D/PFMEA’s
 • Experience with OEM specific quality requirements

09-Oct-19

 

Applied
 • Kubernetes/OpenShift
 • Operating and refining our platform
 • Multi-cloud infrastructure

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied