• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male, Age: 25 - 35 year old.
 • Spoken & Written in English (communicate level)
 • 1 - 3 Years in Japanese / Thai Sub-construction

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานอย่างน้อย 1 - 3 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • OE/QS. Engineer (ประจำSite งาน จ.ภูเก็ต )3 ตำแหน่ง
 • OE/QS. Engineer (ประจำSite งาน จ.ภูเก็ต )3 ตำแหน่ง
 • OE/QS. Engineer (ประจำSite งาน จ.ภูเก็ต )3 ตำแหน่ง

15 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office , Microsoft Project

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย
 • อายุ 25 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30ปี ขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์การควบคุมงานทางด้านการติดตั้งงานระบบ

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

22-Aug-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
 • ประสานงานกับโฟร์แมน ถึงแผนงานต่างๆ
 • จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา

22-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ)
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 10 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • Good in English spoken and writing.
 • Knowledge of automotive specifications

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3-5 mnths, Provident Fund, Medical Support
 • Factory Engineering System Installation Company
 • At least 10 yrs experience in Construction

21-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างไซต์งาน
 • มีประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป
 • ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ

21-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา
 • ประสานกับผู้รับเหมา ควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านไอที
 • สามารถทำงานเป็นกะได้(กลางวัน/กลางคืน)
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

21-Aug-17

THB25k - 45k /month

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง
 • ถอดแบบและคำนวณวัสดุก่อสร้าง
 • วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการทำงาน

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล/โยธา

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher degree in civil engineer
 • 4 - 5 years of exp in site civil engineering
 • Ability to communicate in English

20-Aug-17

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

20-Aug-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Provident Fund, Medical Support
 • Mechanical & Electrical System Installation Co.
 • Fresh is welcome

19-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • วิศกรภาคสนาม,วิศวกรงานอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถอ่านแบบงานก่อสร้างได้

19-Aug-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

18-Aug-17

 

Applied
 • Java, C#, JavaScript, Python, Ruby.
 • Highly proficient in Unix / Linux and Windows
 • Automating software build, deployment

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Control work progress and project completion
 • Planning work schedule, material, manpower
 • Working at Mahanakhon Site

17-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ถ้ามีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคาร

17-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

17-Aug-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • เคยคุมคนงาน
 • มีใบ กว.
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

17-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
 • วางแผนกิจกรรมการทำงานของโครงการ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Inspector civil engineer
 • project management
 • construction, M&E

16-Aug-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 2-5 ปี
 • จบปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

16-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • ประจำไซด์ รัชดา-สุทธิสาร
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

16-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Specialist in Information System for manufacturing
 • Experiences : 0-3 Y.
 • English level : Threshold (B1)

15-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ. สาขาโยธา
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง งานเหล็ก

15-Aug-17

 

Applied
 • Site engineer
 • construction
 • Temporary

14-Aug-17

 

Applied
 • จบป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธาประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14-Aug-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Coordinate & monitor the site development process
 • Updates key construction schedules
 • Manage contractors/vendors’ performance

10-Aug-17

THB45k - 70k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.