• ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า
 • อิเล็กโทรนิค เครื่องมือวัด วัดคุม แม็คคาทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ ปิโตรเคมี

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ผลิต ขวด กระปุก ตลับ งานหลอดบรรจุภัณฑ์
 • Plastic Packaging for Cosmetics & Food
 • การขึ้นรูปพลาสติกประเภท หลอด ขวด กระปุก ตลับแป้ง

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พอลิเมอร์ เคมี หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำหน้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO GMP

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติการขนส่ง (น้ำมัน)
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน รถขนส่ง วางแผนจัดส่ง
 • ขนส่งน้ำมัน

23-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านเคมีภัณฑ์ ,ก่อสร้าง และอุตสาหกร
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

23-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านเคมีภัณฑ์ ,ก่อสร้าง และอุตสาหกร
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

23-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านบัญชี และ ภาษี
 • เงินเดือนตามความสามารถ ต่ิอรองได้

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก
 • มีประสบการในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารงานด้านการพยาบาล

22-Jun-18

 

Applied
 • ขับรถรับส่งเจ้าหน้าที่
 • รู้จัก,ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • เงินโบนัสตามผลงาน

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกอบอาหารให้กับพนักงาน
 • วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • สามารถประกอบอาหารได้

22-Jun-18

 

Applied
 • ช่วยเหลือผู้ป่วย
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณ์การต้มยา
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • ภูมิลำเนาอยู่ในโคราช

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานระหว่างผู้บริหาร
 • จัดตารางนัดหมายการประชุม
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • ตรวจรับ และ เบิกจ่ายยาสมุนไพร
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

22-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

22-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ทางด้านยาจีน/ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบทางด้านแพทย์แผนจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีบุคคลิกภาพดี และ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง

22-Jun-18

 

Applied
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินโบนัสตามผลงาน

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองสูง

22-Jun-18

 

Applied
 • 3 years’ experience in program management
 • Degree in Engineering or a related field
 • Male or female aged between 25 – 30 years old

22-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในโรงงานอุตฯ 5 ปี+
 • สามารถวางแผน ควบคุมและติดตามงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำและมีหลักการบริหารงานที่ดีเยี่ยม

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วิจัยพัฒนาและผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ สะอาด อดทน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

22-Jun-18

 

Applied
 • Costing, Financial Analyst, Budgeting, Report
 • Background from audit company
 • Manufacturing Environment

22-Jun-18

 

Applied
 • To response about Nylon & PET filament sales
 • Min. 2-5 years experience in sales and marketing
 • B.A. in Marketing or any related fields

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • คุยกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ จัดทำใบเสนอราคา
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center หรือ CNC
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่
 • สำรวจตลาด สินค้า ราคา / คู่แข่ง

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center หรือ CNC
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

22-Jun-18

 

Applied
 • สิทธิ์พักร้อนไม่ต่ำกว่า 12 วัน/ปี
 • เงินของขวัญวันเกิด 1,000 บาท และวันหยุดวันเกิด
 • ค่าทันตกรรม 6,000 บาท

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ์ได้เป็นอย่างดี

22-Jun-18

 

Applied
 • To control inventory and manage system follows
 • Education : Bachelor degree in Engineering
 • Manage quality system follow SOP

22-Jun-18

 

Applied
 • Assembling Ovens and QR containers
 • Minimum 5 years in Mechanical assembly experience
 • Maintaining consumable inventory (nuts and bolt)

22-Jun-18

 

Applied
 • Read and understand drawing 2D
 • High School, High Diploma, Diploma
 • 3-5 years in manual lathe machine

22-Jun-18

 

Applied
 • Approves incoming materials by confirming spec
 • Education : Diploma or Bachelor Degree
 • Must have 5 years minimum experience in inspection

22-Jun-18

 

Applied
 • วุติการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์
 • ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง

22-Jun-18

 

Applied
 • วุติการศึกษา ปวช-ปวส หรือเทียบเท่า
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • ทำเกี่ยวกับเอกสารการขายสินค้าทั่วไป และประสานงาน

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering field
 • 3-5 year experience in QA and/or QC
 • Experienced in automotive industry is advantage

22-Jun-18

 

Applied