• ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่ ชนิดที่ 2 หรือ 3)

5 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accountancy, Finance
 • Work experience, more than one year, in accounting
 • Ability to coordinate with clients smoothly

5 hours ago

 

Applied
 • Understand generic corporate income tax
 • Minimum 5-8 years working experience
 • Able to communicate and deal effectively

5 hours ago

 

Applied
 • Procurement
 • Purchasing
 • Supervisor – Assistant Manager Procurement

5 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศชาย หญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน การประกันคุณภาพ
 • มีภาวะผู้นำ มีบุคลิภาพที่ดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing
 • Japanese Speaking
 • Procurement

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานขาย
 • การศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

5 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Japanese, JLPT N1, N2 or N3 is required
 • Work experience, minimum 2 years
 • Coordinate with Thai and Japanese staff

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting
 • Can use Express software
 • Good command in English

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
 • มีวินัยในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านงานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • มีประกาณ์ทางด้าน โรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา
 • ควบคุมต้นทุนสาขา
 • ดูแลบริหารสต๊อก

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล ส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน ด้านหัวหน้างาน

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแล ตรวจเช็ค รถ Hand lift,Forklift,รถขัดพื้นไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษาปวส.ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน
 • ช่างซ่อม Folk Lift , ช่างซ่อมรถ

5 hours ago

 

Applied
 • พนักงานขับรถขัดพื้น ทำความสะอาด ภายในโรงงาน
 • วุฒิการศึกษา ม.3
 • ทำงานตามที่บริษัทมอบหมายงาน

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

23-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

23-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

23-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

23-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

23-Sep-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

23-Sep-18

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

23-Sep-18

 

Applied
 • Male , Age 25 Years old above
 • Bachelor's Degree in Marketing or any related
 • 2 year of working experience in the related field

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Male , Age 23-26 Years old above
 • Bachelor's Degree in Mechatronics, Mechanical
 • 1-3 year of working experience in the related fiel

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวัด วัดคุม เมคคาทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ ปิโตรเคมี

22-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการ ธุรกิจด้านความงามหรือสปา
 • บุคลิกภาพดี ดูแลตนเอง รักสวยรักงาม
 • มีใจรักงานด้านบริการ พูดจาดีน่าฟัง

21-Sep-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันชีวิต

21-Sep-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันชีวิต

21-Sep-18

 

Applied