• ค่าแรง 335 บ/วัน
 • ค่าอาหาร ค่ากะบ่าย ค่ากะดึก
 • ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง เบี้ยขยัน

2 hours ago

 

Applied
 • Have knowledge of Industrial machine
 • Be willing to go to oversea for business trip
 • New Grad Welcome

8 hours ago

 

Applied
 • Exp in sales of Japanese trading company
 • Knowledge of Facility, mechanical component
 • Japanese and English speaking skills

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก
 • Utility, Maintenance, Facility
 • วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลัง,เครื่องกล,แมคคาทรอนิก

12 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, พลังงาน
 • ความรู้และประสบการณ์ด้านโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานวางแผน

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การเป็นโค้ชหรือเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
 • Recruit Thai and foreigner รับคนไทยและต่างชาติ
 • สามารถควบคุม สื่อสารและถ่ายทอดความรู้กับเด็กได้ดี

15-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวัด วัดคุม เมคคาทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ ปิโตรเคมี

15-Feb-20

 

Applied
 • Bac in Electrical Engineer or related field
 • At least 0-10 years experience
 • -

15-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี

14-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering Fields
 • Knowledge the all Engineering System Management
 • Maintaining all Plant equipment, facilities

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Ability to speak in English
 • Understand the contents of the meeting
 • Experience in Warehouse Management manager

13-Feb-20

 

Applied
 • At least 5 years’ experience
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Good command of English

12-Feb-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแ
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001:2008

12-Feb-20

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical, Industrial Engineer
 • 3 yrs exp. in in project management
 • Knowledge of APQP procedures, Flow chart, P-FMEA

12-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 5 yrs exp. in Quality Control and Management
 • Basic knowledge of mechanical design

12-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในโรงงานอุตฯ 5 ปี+
 • วางแผน ควบคุม ติดตามงาน ความเป็นผู้นำ การบริหาร
 • วิศวไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. สาขาช่างโยธา
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานที่ศรีราชาได้

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักและมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
 • ออกแบบสื่อมีเดีย ออนไลน์ ออฟไลน์ กราฟฟิกและวิดีโอ
 • มีอัธยาศัยดี สามารถพูดคุยกับทีมงานและลูกค้าได้ดี

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineer, English and Ms-office Good
 • Exp. 8+ in Cost Estimating, Project Planning
 • Exp. Project Controls, SAP Systems

11-Feb-20

 

Applied
 • Warehouse supervisor, Management skill
 • คลังสินค้า, บริหารงาน, ควบคุมดูแลพนักงานประจำคลัง
 • ศรีราชา, ชลบุรี, Chonburi, Sriracha

10-Feb-20

 

Applied
 • Work experience as Sales
 • Having valid Driving Licence and own car
 • Good command of English

10-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • At least 1 year of sales experience.
 • Good command of Japanese or English.

10-Feb-20

 

Applied
 • Experience in warehouse administration/ logistics
 • Good in English communication
 • High proficiency in MS Office and SAP - SD module

03-Feb-20

 

Applied